Onbeşinci Ders: Namaz Kılınan Mekan

Thu, 06/12/2018 - 22:12

Namaz Kılınan Namazın Şartları:

Her şeyi ilahi bir düzen içinde yapılıp yerine getirilmesi mükellef olan her şahıstan istenilmektedir. İslam dini, teklif çağına gelmiş her insanın düzen ve disiplin içinde mükellefiyetini yerine getirmesini ona öğreterek mükemmel bir insan olmasını ondan ister.

Namaz kılan şahıs namaza kalkmak istediği zaman yapması gerekli olan şartları daha önceki derslerde izah etmiştik, şimdi namaz kılınacak mekanın Namşartlarına gelmiş bulunmaktayız.

Namaz Kılınan Mekan:

*Temiz ve helal olması gerekir.

*Hareketsiz olması gerekir (Kaygan, sallanan) olmamalı

*Dar ve alçak bir yer olmaması lazım mesala dar bir yerde ki kıyamını rukuunu secdesini rahat yapamıyacak kadar dar, veya kıyamda duramıyacak kadar alçak olan bir yer olmamalı

*Secde edeceğin yer temiz ve pak olmalı

*Secde edeceği yer oturduğun zaman diz kapaklarından dört parmak yüksekte olmamalı

Namazın Batıl Olacağı mekanlar:

*Sahibinin izni olmadan onun mülkünde namaz kılmak cayız değildir.

*Humusu ve zekatı verilmemiş bir para ile alınan evde namaz kılınmaz batıldır.

*Evini birine icareye vermiş biri müstecirin izini olmadan orda namaz kılamaz

*Humus ve zekatını vermemiş bir insan ölürse onun evinde namaz kılınmaz

* Millete borçlu olarak ölen birinin bıraktığı evde namaz kılınmaz

*Bir yerin gasb olup olmadığını bilmiyorsa kıldığı namaz sahihtir.

* Önce bilmeden namazını kılar ve sonra anlarsa namaz kıldığı yer gasb edilmiştir namazı sahihtir.

Namazın şartlarından biride namaz kıldığı yer sabit ve hareketsiz olmasıdır. Buna binaen uçakta, gemide, tirende, otobiste, takside namaz kılmak caiz değildir. Ancak durma imkanı olmayan ve gideceği yerede gidinceye kadar namazın vakti geçeceğine inanıyorsa o zaman bulunduğu araçta namazını oturarak kılar eğer imkanı varsa ayakta kılmaya ayakta kılması evladır, haddel imkan namazın diğer şartlarına riayet etmesi lazım

*Namaz için abdest almalı eğer alamıyorsa teyemmüm etmeli, şayet teyemmüm hem yapamıyorsa mustahaptır öyle namaz kılsın ama sonra kaza etsin

Benim şu açıklama dikkat edin

Bir insan abdest alamıyorsa, teyemmüm yapamıyorsa namaz vakti glmiş ise ve varacağı yere kadar namaz kazaya kalacaksa oturduğu yerde kendini namazın manevi alanına alarak namazın bütün amellerini iç dünyasında eda edercesine bir duruş sergiler, böylece günahtan kurtulmuş olur, vardığında hemen namazını kaza etmeli.

*Mümkün olduğunca namaz ayakta edea edilmeli şayet imkan yoksa oturarak kılmalı

*Toprak cinsinde bir şey olmadığı zaman kağıda secde etmek caizdir.

*Bir insan çaresiz gasb edilmiş yerde veye oldukça dar bir yerde veya tam doğrulamıyacak kadar alçak bir yerde namaz kılmasında sakınca olmaz

*Namaza durulurken kadın erkekten geride durması mustahaptır.

*Eğer kadın erkekle aynı hizada veya erkekten önde ise ve ikisi aynı namazı kılıyorlarsa erkek namazını iade etmesi lazım

* Eğer kadınla erkeğin arasında bir perde veya ona benzer birşey varsa namaz sahihtır.

*Mustahaptır ki namazlar mescitlerde kılınsın; bu konuda peygamberi ekrem mescitleree namaz kılmayı tavsiye etmiştir

ŞU EYLEMLER MESCİTLERDE HARAMDIR:

*Mescitlerin altınla süslenmesi

*Mescidi necis etme haramdır

*Mescitten toprak veya sayır bir şey götürmek haramdır.

*Mescidin satımı haramdır velev ki harabe olsa bile

*Mescidi pislemek haramdır.

ŞU İŞLER MESCİTE YAPILMASI MUSTAHAPTIR.

*Herkesten önce mescide gitmek

*Mescid temizlemek

*Sağ ayakla mescide girmek

*Mescitten çıkarken sol ayağını dışarı atmalı

 *Mescide girdiğinde iki rikaat namaz kılmak mescide ihtiramen

*ŞUNLARIN MESCİTTE YAPILMASI MEKRUHTUR: hoş görülmemiştir

*Mescitte uyumak

*Yüksek sesle konuşmak veya bağırmak (Ezan ve hatiplerin konuşmaları müstesna)

*Mescitlerde alış veriş yapmak

*Soğan ve sarımsak yiyerek mescide gitmek

SEVAP BAKIMINDAN MESCİTLERİN SIRALANMASI:

*Mescdul Heram (Mekkede)

*Mescidi Nebi (Medinede)

*Kufe mescidi (Irakta)

*Beytul Mukeddes (Filistinde)

*Şehrin en büyük camisinde

*Mahalle camisinde

*Kadınların evlerinde namaz kılmaları daha iyidir. Eğer kamilen kendini kapatır ve haramdan sakınırsa eftal odur ki mescitte namaz kılsınlar ve cemaat ve cuma namazlarına katılsınlar

*İmamların hereminde namaz kılmak mescitlerden daha evladır.

*Emirel mümininin hereminde namaz kılmak diğer mescitlere nisbetle daha faziletlidir ve sevabı oldukca çoktur.

NAMAZIN KILINMASI MEKRUH OLAN YERLER.

*Hamamda namaz kılmak mekruhtur

*lmak mekruhtur

*İnsanların yoğun gidip geldiği yerlerede namaz kılmak mekruhtur

*Ateşe karşı namaz kılmak mekruhtur

* Resime karşı namaz kılmak mekruhtur (ister hayvan olsun isterse insan resmi olsun)

* Tam kabrin karşısında veya iki kabrin arasında namaz kılmak mekruhtur

*Mezarlıkta namaz kılmak mekruhtur

Bu mekanlarda namaz kılmak hoş görülmemiştir.

HADİSİ ŞERİF:

DUA: ‘Dua müminin silahı dinin direği yerin ve göğün nurudur’Add new comment