Ondördüncü Ders: Namaz

Mon, 03/12/2018 - 18:12

‘’Ey Ademin evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giyisi, süsleneceğiniz elbise indirdik.

Fakat unutmayın ki  en güzel elbise, takva elbisesidir. İşte bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar.’’ 7/26

İlahi ne güzel manevi değerlerle insanları süslemek istersin, insanların ayıplarını örtmek için onlara giyisiler halk etmişsin, ona yakışır giyisileri yaratır onun giymesini istersin, yaratılmışlar arasında ki yüce değerlerini korumak için enva-i çeşit giyisi yaratmışsın, elbiselerin en hayırlısı olan takva duygusunu, edebini ve haya duygusunu insana öğretmişsin, namusunu iffetini koruma duygusunu ona vermiş ve fitnenin önünü tutmalarını onlardan istemişsin, hayvani yaşantıyla insani yaşantı arasına hicabla duvar örmelerini onlardan istemişsin, yaradılışındaki nurun korunmasını takva libasıyla korumalarını istemiş’sin. Tüm bular hakikat aynasında yaradılışında ki nuru görmek için bu isteklerde bulunmuşsun ilahi, senin azametin karşısında eğilip kul olmayı bize nasib et!

NAMAZ KILANIN ELBİSESİ

Namazdan önce yapılması gereken ilkelerden biri olan örtünmedir.

Örtünmenin Şartlarını Ele Alalım

Örtünmenin Miktarı:

*Erkekler ön ve arkasını örtmesi gerekir; en iyisi erkekler göbekle diz kapağı arasındaki mesafeyi kapatmasıdır.

*Kadınlar bütün bedenlerini örtmeliler ancak şunlar müstesna

*Eller bilekten itibaren

*Ayaklar topuk kemiklerinden itibaren

*Yüz abdeste yıkanacağı miktar kadardır.

Namaz kılanın elbisesinde şu özellikler olması lazım.

*Pak olmalı (Necis olmamalı)

*Helal olmalı (Gasb olmamalı)

*İslami kesim yapılmamış bir hayvanın azalarında herhangi bir kısmı bulunmaması lazım mesela kemer ve cüzdan gibi

*Necis olan hayvanların postu veya sayıra aksamı olmamalı

*Eğer namaz kılan erkek ise altın veya ipek işlemeli olmamalı

*Namaz kılanın elbisesi eti haram olan hayvanın yönünden dahi olsa haramdır.

*Unutarak eti haram olan hayvanın derisiyle namaz kılarsa sonra fark ederse namazı yeniden kılması lazım

*Bilerek necis elbise ile namaz kılarsa namaz batıldır.

*Bilmiyerek necis elbise ile namaz kılarsa namazı sahihtir.

*Bedeninde yara olan birinin elbisesi veya bedeni necis olmuş ise değiştirme ve yıkama imkanıda yoksa namaz sahihtır.

*Namaz kılanın elbisesi veya bedeni kanlanmışsa fakat bir oyro veye dan az’ise namaz sahihtir

*Elbisesini veya bedenini temizleyecek su yoksa onunla namaz kılar.

Mustahab Olan Giyisiler:

*Aba giyerek namaz kılmak

*Beyaz elbise ile namaz kılmak

*En temiz elbisesile namaz kılmak

* Koku sürmek

*Akik yüzük takmakAdd new comment