Dokuzuncu Ders: Hanımlara Mahsus Boy Abdestileri

Wed, 21/11/2018 - 22:04

Vacib olan boy abdestlerinde üç yıkanma.

Hayız: (ayhali boy abdesti)

İstihaze:(Hastalık kanaması için boy abdesti)

Nifas: (lohasalık yani çocuk doğduktan sonraki hal)

Bunlar sadece hanımlara ve buluğ çağına gelmiş kız çocuklarına vaciptir. Bu yıkanmanın sebebi kandır, kadının rahminden gelir bunların herbirini kendisine öz hükümleri vardır, bu derste onları anlatacağız.

Hayız, adet gören hanımlar.

Adet kanı kesilice kadın hemen namaz ve diğer ibadetlerin yapılması için gusül abdestini alması vaciptir.

 Hayız kanının alemetleri:

Buluğdan önce görülmez. Eğer bir kız çocuğu buluğ olmadan önce kan görürse hayız kanı sayılmaz.

Seyyide kadınlar 60 yaşından sonra seyyide olmayan kadınlar 50 yaşından sonra gelecek olan kan hayız kanı sayılmaz.

Adet kanı üç günden az olmaz, şayet akan kan üç günde önce kesilirse adet kanı sayılmaz

Adet kanı on günden fazla olmaz, şayet on günden sonra devam edecek olunursa on günden sonra gelene kan hastalık kanıdır hemen gusül edip ibadetlerini yapmalıdır.

İlk üç gün devamlı olması gerekir, şayet ikinci günden sonra tamamen kan görülmez bir gün sonra tekrar görülürse önceki adet kanından sayılmaz

İki adetin arası on gün temiz olması lazım

Adet kanı genelde katı ve sıcak, kuyu reklidir ;az yanma ile birlikte sıkıcı olur.

ADET DÖNEMİNDEKİ HÜKÜMLER

Adet döneminde yapılması haram olan ameller.

Namaz ve Kabbe’nin tavafı.

Cunup olanlara haram olanlar adet halindeki kadınlarada haramdır.

Adet döneminde Kadın koca ilışkisi haramdır. (her ikisinede haramdır)

Adet döneminde namaz ve oruç ibadetlerini yapamaz

Adet halinde iken geçirdiği namazları kaza etmez ancak tutmadığı oruçları sonra kaza eder.

Soru: Hac mevsiminde veya ay halini görmemek için tablet kullanması caizmi?

Cevab: Eğer zarar vermiyecekse caizdir.

KADININ VAZİFESİ

Halen adet günleri belli olmamış bir kız çocuğunun ilk kan gördüğünde üç  görev onun için vardır.

a-Eğer gelen kanda adet kanının alemetleri varsa haiz kanıdır onun hükümlerine göre amel etmelidir.

b-Veya yakin ediyor ki bu gelen kan üç gün devam edecek onu hayız kabul etmelidir.

c-Hayızla ilgili ahkamı uygulamalıdır.

Adet günleri sayı olarak düzenli ise misal beş günde temizleniyorsa bu düzenli ay halidir. Her nekadar vakit itibariyle düzenli değil ise yanı temizlik dönemi belli değilse beş güne itibar edilir

Adet günleri munazzam olmazsa misal bazen beş günde bazen altı günde temizleniyor ise o zaman vakit munazzam olursa misal devamlı temizlik süresi 25 ise o günde itibaren kesildiği güne kadar hayız kabul edilir.

Adet günü hem başlangıçta hemde bitişinde düzenli ise belirlenmiş ahkama göre amel etmelidi( önceki derslerde izah edilmiştir)

Adet gören kadın başlangıç ve sonuncusunu unutmuş ise kan görüldüğünde üç gün devam edeceğine yakinen inanıyorsa hayız hükümlerine riayet etmelidir.

İSTİHAZE GUSLÜ (hastalık kanı)

İstihazenin kısımları

İstihaze kanı üç kısma ayrılır.

a-Az istihaze

b-Orta

c-Çok

Az olan istihaze şöyle anlaşılır, sağlık için hazırlanmış pamuğu tutuğu zaman sadece bir tarafında az bişe görülüyorsa ve içine nufuz etmemiş ise bu az istihaze deninir. Mustehaze yani hanım kanın olduğu yeri temizler ve pamuğuda ihtiyarı vacip değiştirir. Bunun için gusül gerekmez

Orta olan istihaze eğer gelen kan sağlık pamuğunu için işlemiş ise ancak dışa yansımamışsa bu ora istihaza denilir bunun için hergün namaz için bir gusül kafidir.

Çok olan istihaze yani gelen kan elbiseye veya sağlık pamuğunun herterafına bulaşmış ise bu kesire denilir yani çok bu halde olan hanım her vakit için kanın olduğu yerleri temizler ve hemde gusül yapar namazını kılar, eğer öğle ile ikindiyi berabe kılıyorsa bir gusül kafi veya akşamla yatsıyı beraber kılıyorsa yine bir gusül kafi.

Bir kaç mesele

Orta ve kesire yani çok olan ishaze kan kesildikten sonra gusül abdesti alınır.

İstihaze guslüyle diğer gusüller arasında fark yoktur sadece niyette.

İstihaze gusülüyle namaz kınlamza ayriyeten abdest almalıdır.

NİFAS GUSLÜ.

Nifasın guslü çocuğun doğumuna bağlıdır.

a-Nifasın kanı mümkündür bir lehze olsun ve yine mümkündür ki bir kaç gün devam etsin ama on günde fazlası nifas kanı değildir, gusül edip ibadetlerini yapmalıdır.

Kadın kan kesildiği andan itibaren yani çocuk dünyaya geldikte hemen sonra kan görülmezse hemen gusül etmeli ve namazını ve sayir ibadetlerini yerine getirmeli.

Adet görmüş bir kadın için neler haram dıysa nifas içinde aynı haramiyet vardır.

Nifas guslü ile diğer gusüller arasından fark yoktur ancak niyet farkı vardır. Birde namaz için ayrıca abdest almalıdır.Add new comment