Beşinci Ders: Abdestin Şartları

Çar, 14/11/2018 - 21:32

ABDESTİN ŞARTLARI

1-Abdestin suyu necis veya karışımlı olmamalı

2-Abdestin suyu temiz olmalı

3-Abdest suyu helal olmalı

a-Gasb edilmiş su olmamalı

b-Razı olmadığı belli olan birinin suyundan abdest alınmamalı

c-Sahibinin razı olup olmadığı belli olmayan su

d-Belli şahsa veya mekana vakf edilmiş su

Abdest azalarındaki şarayitler.

1-Azaları yıkamadan önce azalar temiz olmalı.

2-Tırnakları uzun olanın tırnak altlarını temizlemeli

3-Abdest azalarında suyun bedene dokunmasınıa engel olan herhangi bir cisim varsa kaldırılmalı, eğer suyun bedene kavuşmasına mani değilse sakıncası yoktur

4-Kalem çizgisi veya ona benzer hatlar veya kırem gibi suyun bedene engel olmadığı için sakıncası yoktur.

5-Kına ve benzerleri bunlar suya mani olmadığı için elini saçını boyamasıne da bir sakınca yoktur.

Abdest alanda ki şartlar

1-Herhangi biri suyla abdest alacak olursa hastalanacak o zaman teyemmüm etmesi gerekir.

2-Abdest kurbiyet kastıyla alıması lazım, yani Allah’ın emirini yerine getirmek için.

3-Niyeti dille getirmesi veya kalbinden geçirmesi şart değildir, onun namaz için yapmış olduğu eylem kafidir. Mesela ona sorulduğu zaman ne yapıyorsun o da abdest alıyorum diyerek cevap vermesi o manevi alan içinde olduğunu beyan etmesi yeterlidir.

4-Abdeste Allah’a yaklaşma kastı kafidir; vacib abdest veya mustahab abdest alıyorum demesine gerek yoktur.

ABDEST:

1-Yapacağı amelin sıhatının şartı yapılacak olan amel abdestsiz yapılmaz.

a-Namaz

b-Vacib olan tevaf.

2-Amelin caiz olmasının şartı, yani o yapılacak amel abdestsiz haramdır.

a-Kur’ani Kerimin yazılarına el sürme

b-Allah’ın ismine veya sıfatlarına dokunmak

c-Vacib ihtiyata göre peygamberlerin isimlerine imamların isimlerine ve meleklerin ismine dokunmamak

Şu ameller için abdest almak için mustehaptır.

1-Cenaze namazı için

2-Camilere giderken ve imamların türbelerine

3-Kur’an okumak için

4-Kuranı üstünde taşımak için

5-Yatmaya giderken

6-Kabirleri ziyarete giderken

Abdest nasıl bozulur?

1-İdrarın çıkması ve büyük abdest

2-Midde ve bığırsak gazının çıkması

3-Uyku kulak sesleri duymaz gözde görmez hali

4-Aklı zayi eden bayılma gibi veya buna benzer olan haller.

5-İsthaze kanı (kadınlar için)

6-Guslu icab ettiren şeyler; cenabet ve ölüye dokunma gibi

İMAM SADIK (a.s) buyurur:

‘Akıllı bir müslüman için olması gereken bir vakit ki o vakitte kendisi ile Aziz ve Celil olan Allah arasında gerçekleşecek bir amelin olması. İmanlı kardeşleri ve dostları arasında bir vakit ayırılmalıdır ki onlarla manevi ve uhrevi işleri konuşulsun. Öyle bir vakit ayrılımalıdır ki ailesiyle ve haram olmayan amelleri gerçekleştirmiş olsun bu vakit diğer iki vakitine yardımeder.’Yeni yorum ekle