İmam Hamanei’den ABD’de Filistin’i Destekleyen Öğrencilere Mektup

Thu, 30/05/2024 - 11:02

İslam İnkılabı Rehberi İmam Seyyid Ali Hamanei, ABD üniversitelerinde Filistin’i destekleyen öğrencilere hitaben kaleme aldığı bir mektupta bu öğrencilerin anti-Siyonist protestolarıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, onların direniş cephesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Welayet News  - İmam Hamanei, mektubunda, Batı Asya’daki hassas durumun ve kaderin değiştiğine değinerek, dünya tarihinde yeni bir sayfa açıldığını vurguladı.

İmam Hamanei’nin kaleme aldığı mektup şöyle:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
 

Bu mektubu vicdani hassasiyetleri ile Gazze’li mazlum kadın ve çocukların sesi olmak adına yüreğini ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kıymetli öğrenci kardeşlerimiz için kaleme alıyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sevgili öğrenci gençler!

Bu mektup, bizim sizlerle dayanışmamızın, birlik ve beraberliğimizin bir ifadesidir. Sizler tarihte yeni bir sayfa açılırken doğruluktan yana duruşunuzla direniş cephesinin önemli bir kısmını oluşturmaktasınız.

Alenen zalim ve acımasız Siyonist rejimi destekleyen hükümetinizin gaddarca baskısı altında onurlu bir mücadeleyi başlattınız. Büyük direniş cephesi bugün sizin sahip olduğunuz aynı anlayış ve duygularla, sizden çok uzak bir noktada yıllardır mücadele halindedir. Bu mücadelenin amacı, terörist ve cani Siyonist çetesinin yıllar önce ülkelerini işgal ettikten sonra en ağır baskı ve işkencelere maruz bıraktığı Filistin halkına uyguladığı zulmü durdurmaktır.

Bugün şahit olduğumuz Siyonist Apartheid rejiminin uyguladığı soykırım, onlarca yıldır süregelen zalimce davranışlarının devamıdır.

Filistin, Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerden oluşan bir millete ev sahipliği yapan, kadim bir tarihe sahip bağımsız bir bölgedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İngiliz hükümetinin yardımıyla, Siyonist çetenin sermayedarları binlerce teröristi yavaş yavaş bu topraklara yerleştirdi. Bu teröristler Filistin halkının şehirlerine ve köylerine saldırdılar, on binlerce kişiyi öldürdüler ve birçok insanı komşu ülkelere sürdüler; evlerini, pazarlarını ve tarlalarını ellerinden aldılar ve gasp edilen Filistin topraklarında İsrail adında bir devlet kurdular.

Bu gaspçı rejimin en büyük destekçisi, ilk İngiliz yardımlarından sonra, sürekli olarak siyasi, ekonomik ve askeri destek sağlayan ve hatta mazur görülemeyecek bir sorumsuzlukla, nükleer silah üretiminin yolunu açan ve bu yolda onlara yardım eden Amerika Birleşik Devletleri hükümetidir. Siyonist rejim, ilk günden itibaren savunmasız Filistin halkına karşı demir yumruk politikası uygulamış ve tüm vicdani, insani ve dini değerleri hiçe sayarak, acımasız ve yıldırıcı baskısını her geçen gün artırmıştır. ABD hükümeti ve ortakları, bu terörist devlet ve sürekli zulmü karşısında kılını dahi kıpırdatmamıştır. Bugün de ABD hükümetinin Gazze'deki korkunç katliamlar karşısındaki bazı açıklamaları, gerçek olmaktan çok iki yüzlücedir.

Direniş cephesi bu karanlık ve umutsuzluk ortamından doğmuş, İran'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte genişlemiş ve güçlenmiştir. ABD ve Avrupa'daki en büyük medya kuruluşlarının çoğunu kendi tasarrufunda bulunduran veya bu kuruluşları para ve rüşvet yoluyla etkisi altında tutan uluslararası Siyonizmin önderleri bu insani ve cesur direnişi terörizm olarak tanıtmışlardır.

Kendi topraklarında, Siyonist işgalcilerin zulmüne karşı kendini savunan bir millet terörist midir?!  Bu millete insani yardımda bulunmak, böylece bu insanların direnişine güç kazandırmak terörizme destek olmak anlamına mı gelmektedir? 

Despot küresel hegemonyanın liderleri, insani değerleri dahi yok saymaktadırlar. Merhametten yoksun terörist İsrail rejimini kendini müdafaa ediyormuş gibi yansıtırken, hürriyetini, güvenliğini ve kendi kaderini tayin edebilme hakkını savunan Filistin direnişini terörist olarak adlandırıyorlar.

Bugün durumun değişmekte olduğunu size temin etmek istiyorum. Batı Asya'nın bu hassas bölgesini başka bir kader beklemektedir. Küresel ölçekte pek çok insanın vicdani uyanışı ile birlikte gerçekler ortaya çıkmaktadır.

Halihazırda güçlenmiş olan direniş cephesi giderek daha da güçlenecektir. Tarihte yeni bir sayfa açılmaktadır.

Siz değerli öğrencilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki onlarca üniversitede ve diğer pek çok ülkede de üniversiteler ve insanlar bu durum karşısında başkaldırı halindedir. Üniversite hocalarının sizi desteklemesi ve arkanızda durması, hükümetin polis şiddeti ve size uyguladığı baskılar karşısında bir nebze de olsa teskin edici olması açısından önemli ve etkili olabilecek bir husustur. Ben de siz değerli gençlerle aynı duyguları paylaşıyor ve direnişinizi takdir ediyorum.

Kur'an'ın biz Müslümanlara ve dünya halklarına öğrettiği ders, hak yolunda sebat etmektir: "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." Kur'an'ın insani ilişkilerle ilgili öğüdü ise şöyledir: "Ne zulme boyun eğiniz ne de zulm ediniz." Direniş cephesi, bu ve buna benzer yüzlerce öğretiyi benimseyerek ve uygulayarak ilerleyecek ve Allah'ın izniyle zafere ulaşacaktır. 
Kur'an'la tanışmanızı tavsiye ederim."

Seyyid Ali Hamanei 
25 Mayıs 2024Add new comment