Kalemler Füzelerden Daha Etkili

Wed, 01/11/2023 - 09:39

'بسم‌الله الرحمن الرحیم   'نون و القلم و ما یسطرون

'Nûn. Kaleme ve (yazanların) onunla yazdıklarına andolsun..'

Welayet News  -  Kalemler, ölümcül silahlardan daha etkilidir. Zihinleri yöneten emperyalist sistemin bir parçası olmak yerine anti-emperyalist olarak gerçekleri duyurmak zamanı gelmiştir.

"AYDINLATMA CİHADI"

Medya diktatörlüğünün varlığı: 

Günümüzde diktatörlüklere bir yenisi daha eklenmiştir, o da "Medya Diktatörlüğü" 

Savaşları sert, yarı sert ve yumuşak olmak üzere 3 kategoriye ayıracak olursak; bilgi çağı, iletişim çağı ve bilginin serbest dolaşımı çağı olarak adlandırılan dünyada medya savaşı, yumuşak savaşın en önemli aracı olarak kabul edilmektedir.  Önemli olan bu savaşta medyanın insanların düşünce, irade ve duygularına hükmetme aracı olmasıdır.

Bugünkü savaş, anlatılar ve haber ajanslarının savaşıdır ve bu savaşı kazanmak için  tüm medya mensuplarının  "Aydınlatma cihadı" görevini üstlenmeleri gerekmektedir. Çünkü düşman gece gündüz çalışmaktadır.

"Aydınlatma ve açıklama cihadı" bir görevdir. Bu, objektif görevin tüm insanlara ait olduğu ve herhangi bir düzeyde yeteneği olan herkesin açıklama cihadına katılması gerektiği anlamına gelir.

Günümüz de  dünya medyasında uygulanan istibdat(baskıcı sistem), geçmiş yüzyılların otoriter sistemleriyle pek çok benzerlik taşıyor. Bu medya yönetimi, kuralları kendilerinin koyması esasına dayanıyor ve tabi ki tamamen Amerikan kanunlarına göre uygulanıyor, yorumlayan da kendileri ve bunları istedikleri gibi yönetiyorlar. Twitter(X), Instagram ve Facebook gibi dijital yönetim ve yönetişimde, terörle ve şiddetle mücadele de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle çeşitli hesaplar ve gönderiler kaldırılmaktadır. Şehit Süleymani'nin adını ve fotoğrafını sosyal medyadan kaldırmak gibi, Batı politikalarına aykırı her türlü kelime ve görseli de yasaklıyorlar. Medya diktatörlüğü, batı medyasındaki ifade özgürlüğü iddiasına rağmen var olan batılı güçlerin diktatörlük türlerinden biridir.

Gerçeklerin çarpıtılması: 

"Yaşadığımız dünya gerçekleri gösteriyor ki emperyalist güçlerin kesin politikası İslam Cumhuriyeti ve İslam'ın menevi ve düşünsel etkisini kaldırmak amacıyla yayın, basın ve medya üzerinden gerçekleri çarpıtmaktır ve bunu yapmakla meşguldürler. Sürekli gerçekleri çarpıtma ve yalan söyleme çalışmaları yapıyorlar.

İmam Hamaneiy'e göre aydınlatma ve açıklama cihadı, cihadın en önemli alanıdır. Çünkü artık düşman, gerçekleri çarpıtarak Müslümanların iman ilişkisini kesmek için binlerce medya ve haber ajansıyla psikolojik savaşa girmiştir. Bu nedenle herkese gerçeği açıklamak gerekmektedir.

İmam Hamenei şöyle buyuruyor :"Her biriniz bir görev olarak etrafınıza ışık saçın. Bugün, neyse ki, düşüncelerin yayılmasına alan açık. Bu kamusal alanın yaratabileceği sorunların yanı sıra büyük nimetleri de var; Doğru düşünceleri, doğru haberleri yayabilirsiniz; Bu imkanı kullanarak hataların cevaplarını, karartmaların cevaplarını medya alanına yayınlayın ve bu alanda tam anlamıyla Cihad yapabilirsiniz. Elbette bu hususta kesin prensip, bu çalışmada ahlâk usulüne uyulması gereğidir."

Welayet News  Add new comment