“İsrail'in Lübnan Halkının Hayatına Müdahale Etme Dönemi Sona Erdi”

Mon, 18/09/2023 - 06:39

Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı, direnişe yönelik provokatif kampanyaların hiçbirinin direnişe bir etkisinin olmadığını, Siyonist rejimin Lübnan halkının yaşamına müdahale etme döneminin sona erdiğini ve direnişin her zaman Lübnan halkının koruyucusu olduğunu vurguladı.

Welayet News  - Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Beyrut’ta el-Mustafa Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasa, Lübnan’daki cumhurbaşkanlığı meselesine değindi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Lübnan'da bazıları cumhurbaşkanını seçme konusundaki zayıflıklarını kapatmak için direnişe ve direnişin silahlarına saldırıyor.’

İsrail'in Lübnan Halkının Hayatına Müdahale Etme Dönemi Bitti

Şeyh Naim Kasım sözlerine şöyle devam etti: ‘Lübnan'da direnişin silahsızlandırılmasını ve yok edilmesini isteyenlere soruyoruz, siz bunun Lübnan'ı zayıflattığını ve Siyonist rejimin topraklarımızı işgal etmesine alan açtığını bilmiyor musunuz? Bilin ki İsrail'in Lübnan halkının hayatına yönelik saldırı ve müdahale dönemi bitti ve direniş sayesinde Lübnan özgürleşti ve deniz sınırları çizildi. Yakında petrol ve gaz zenginliğimizi geri kazanacağız ve direniş sayesinde tekfirciler Lübnan'dan kovuldu ve Siyonist düşmana karşı bir caydırıcılık dengesi oluşturduk.

Lübnan'ı özgürleştiren ve koruyan direniştir. Lübnan'da ve bölgede direnişin varlığının nimetleri sayısızdır ve fitne çanları, Lübnan'ı direnişin nimetlerinden ve başarılarından mahrum bırakamaz.

Direniş, ordu, millet ve direniş altın üçgeni çerçevesinde kalacak, gücünü ve hazırlığını artıracaktır ve direniş İsrail düşmanıyla her türlü çatışmaya hazırdır. Yaratılan gerilimlerin Lübnan'daki durumu bozacak ya da yabancılara teslim edecek bir etkisi olmayacaktır.’

Direniş Hiçbir Zaman Gücünden Geri Adım Atmayacak

Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı şunları söyledi: ‘Lübnan'daki gücümüz halk desteğinden ve Lübnan halkının direniş etrafında toplanmasından kaynaklanmaktadır. Siyonist düşmana karşı mücadeledeki diğer gücümüz, direniş savaşçılarının, mücahitlerin ve ailelerinin fedakârlığı ve direniş silahlarıdır. Lübnan'daki ve Siyonist düşmanla mücadeledeki gücümüz birbiriyle bağlantılıdır ve bu güçlerden asla geri adım atmayacağız.

Biz, düşmanlarımızın her türlü mücadelede mağlup olacağına inanıyoruz ve bazı tarafların ne kadar sesi çıkarsa çıksın ve ne kadar içi boş çığlıkları olursa olsun, boşunadır.’

Şeyh Naim Kasım konuşmasının devamında Lübnan Cumhurbaşkanının seçilmesi konusuna değindi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Bugün cumhurbaşkanı seçmenin tek olumlu ve yapıcı yolu, sonuca ulaştıracak bir diyalog yürütmektir. Sonuca ulaşmak için bir arada oturup konuşmamız lazım. Çünkü hepimiz aynı ülkede yaşıyoruz. Bu yöntem cumhurbaşkanı seçiminin önünü açabilir.’

Diyaloğu Reddeden Herkes Cumhurbaşkanlığı Boşluğunun Uzamasından Sorumludur

Hizbullah Genel Sekreteri Yardımcısı şunları söyledi: ‘Bugün diyaloğu reddeden herkes cumhurbaşkanı seçimini aksatmaktan ve geciktirmekten sorumludur. Konuşma sırf konuşmak için olabilir ve bir anlaşmaya varamayabiliriz ama gerginlik yaratmak isteyen taraflara şunu söylüyoruz; inadınız ve bahane uydurmalarınızla Lübnan size kalmayacaktır. Biz Lübnan'ı kendimiz için istemiyoruz, Lübnan, bu ülkenin tüm çocuklarınındır.

Mevduat sahiplerinin haklarının iade edilmesi, devlet okullarının ve üniversitelerin kurtarılması, sağlıkla, adaletle ilgilenmek, kalkınma ve ekonomiyi sağlamak, toprağı özgürleştirmek bir kurtarma planı olmadan mümkün değildir. Kurtarma planının hazırlanması da cumhurbaşkanının seçilmesini gerektiriyor ve ülkedeki boşluğu uzatıp iktidara hâkim olmaya çalışmanın bir sonucu yoktur.

Vatanı her zaman onurlu halkımızla birlikte inşa etmek ve kurtarmak istiyoruz. Zaman kaybederek mucize gerçekleşmez aksine zamanı boşa harcamak ülkeye daha çok zarar vermekten başka bir işe yaramaz. İnat ve düşmanlık peşinde koşan bu tarafların vicdanlarının uyanmasını ve ülkelerinin evlatlarıyla işbirliği yaparak cumhurbaşkanı seçme başarısını elde etmelerini umut ediyoruz.’Add new comment