İmam Hamanei: Düşmanın Propagandalarını Tanıyın

Wed, 12/07/2023 - 16:28

İran İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei, Batı'nın kırılganlığının her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Düşmanın propagandasının perde arkasını tanıyın ve karşı cephenin fikri temellerine saldırın.’

Welayet News  - İran islam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei, bu sabah Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir grup ilim havzası öğrencisi ile yaptığı görüşmede, dini tebliğ etmenin ve dini hedeflerin ilmi havzaların en önemli görevi olduğunu belirtti ve etkili ve güncel tebliğ araçlarının gerekliliğini vurguladı ve şunları söyledi: ‘Genç nesil, ülkenin gelecekteki sahipleri ve kurucuları olarak, yaratıcı tebliğin odak noktası olmalı ve yeni yöntem ve araçlara dayanmalıdır.’

İmam Hamanei, Muharrem ayı arifesinde gerçekleşen bu görüşmede, ülkenin araştırmaya dayalı tebliğ faaliyetlerine, mevcut faaliyetlerden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek, tebliğ ve tebliğin boyutları ve incelikleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini zikrederek şöyle dedi: ‘Doğru tebliğ olmadan Allah’ın dini halk kitleleri düzeyinde gerçekleşemez.’

İmam Hamanei, ilim havzalarında ve büyük âlimlerin hayatında uzun süredir devam eden tebliğ geleneğinin önemine değinerek şunları söyledi: ‘İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra havzaların görevleri arasında tebliğin önceliği ikiye katlanmıştır. Çünkü dine dayalı siyasi bir ordunun kurulması, müstekbirlerin İslam düşmanlığını artırmıştır.’

İslam İnkılabı Rehberi, halkın inancını İslam sisteminin istikrarının temeli olarak nitelendirdi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Sistemi sürdürmek ve insanların inancını korumak en vacip görevdir ama içinde bulunduğumuz çağda tebliğ, bilime dayanan her türlü yöntemle ve internet ve yapay zekâ dâhil araçların yaygınlaşmasıyla çok gelişmiştir. Dolayısıyla akıl da düşman propagandasının kan döken kılıçları karşısında tebliği birinci öncelik olarak görmemiz gerektiğine hükmetmektedir.’

İmam Hamanei, Batı'da tebliğ donanımının yaygınlaşmasının yanı sıra, mesajı inandırıcı kılma yöntemlerinin gelişmesinin günümüz gerçekleri arasında olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Batılılar, psikoloji dâhil çeşitli bilimleri kullanarak, yüzde yüz yanlış mesajları izleyicinin zihnine gerçekmiş gibi yerleştiriyorlar.

Eğer tebliğ konusundaki yeni gelişmeler karşısında ihmal ve gevşeklik gösterirsek, kültürel değişime uğrarız ve Batı gibi biz de adım adım, büyük günahların günah sayılmadığı telafisi kolay olmayan bir cereyana kapılırız ve İmam’ın (r.a) defalarca söylediği gibi, eğer İran'da İslam tokat yerse, bunun etkisi yıllarca kalır.’

İmam Hamanei, konuşmasının ikinci kısmında tebliğin pratik noktalarına ve araçlarına değindi.

 

İslam İnkılabı Rehberi, her tebliğde mutlaka hedef kitleyi tanımak gerektiğini belirterek, gençler de dâhil olmak üzere toplumun genelinin farkındalık seviyesinin artması gerektiğine değindi ve şunları söyledi: ‘Tebliğ, muhatap kitlenin fikri seviyesi ve ihtiyaçları dikkate alınmadığı takdirde etkisiz olacaktır.’

İmam Hamanei, anne ve babaların çocuklarına verdikleri doğrudan ve dolaylı eğitimlerin ve sözlerin etkisinin azalmasını gerçek bir felaket olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Ne yazık ki, birçok karmakarışık sesin olduğu sosyal medya ve medyanın çokluğu, geleneksel ve aile bilgisini aktaran sesi izole etmiştir.’

İmam Hamanei, Kuran’da halkın dilinin anlamının muhatabın zihninin ve fikrinin dikkate alınması gerektiği olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Eğer tebliğ yöntemleri muhatabın seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun değilse, tebliği yapan kişi başarısız olacaktır.’

İmam Hamanei tebliğ konusunda ikinci olarak, tamamen savunma konumundan kaçınma ve karşı cephenin fikri temellerine saldırma konusuna değinmiştir.

İslam İnkılabı Rehberi, bunun için sosyal medyada ve sosyal medya dışındaki alanlarda perde arkasındaki faaliyetlerin tanınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: ‘Tebliğin, medyanın ve sosyal medyanın bağımsız hareket edip etmediğine ya da perde arkasının olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir.’

İmam Hamanei, kendisine liberal demokrat diyen ve İslami sisteme karşı olan cepheyi yalancı olarak nitelendirdi ve çağdaş tarihteki birçok gerçeğe değinerek şunları söyledi: ‘İran milletine karşı açılan cephe, özgürlükçülüğe, özgür düşünceye ve istikbara bağlı olmayan her türlü demokrasiye karşıdır ve İran milletinin ve İslam sisteminin bu cepheye karşı duruşu ve mücadelesi medeni ve küresel bir mücadeledir.’

İslam İnkılabı Rehberi, Ukrayna'nın evsiz ve yoksul halkının durumunu, Batı'nın sömürgeci ve yağmacı hedeflerinin devamının bir kanıtı olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Ukrayna halkı öldürülmeli çünkü Batılı silah üretim ve satış şirketlerinin çıkarları Ukrayna'daki savaşın devam etmesini gerektirmektedir.’

İmam Hamanei, bugün Batı'nın kırılganlığının her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘İmam'ın (r.a) Büyük Şeytan unvanıyla onurlandırdığı Amerika, "siyasi, milletlerle savaşma, Amerikan ulusunun kendisiyle savaşma, ırkçılık, cinsel ahlak, cinayet ve zulüm" gibi çeşitli alanlardaki şeytani özelliklerin ve kötülüklerin bir toplamıdır.’

 

İslam İnkılabı Rehberi, bu bölümdeki konuşmalarının özetinde, tebliğin savunulmasının gerekli ve vacip olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Sadece savunma çemberinde kalınmamalı ve dünya gerçeklerini doğru görerek ve bunları doğru aktararak, düşman cephesinin temelleri tebliğin hedefi haline getirilmelidir.’

İmam Hamanei, , cihad ruhunu etkili tebliğin üçüncü şartı olarak nitelendirerek şunları söyledi: ‘Cihat ruhu olmadan, sahneyi veya tebliğ davranışını anlamada hatalar olacaktır, ama mücadele unsuru, ilmi çalışma ve bakış ile birlikte, tebliğin etkinliğini garanti eder.’

İslam İnkılabı Rehberi âlimlerin ve ruhanilerin meydanda olmasının kesinlikle gerekli olduğunu vurgulayarak şu ifadelerde bulundu: ‘Umutlu, aktif ve cihadi İslam âlimleri ve ruhanileri, her zaman meydanın ortasında yer almışlardır.’

İmam Hamanei, tebliğ meselelerinde fikir, kalem, düşünce ve sanat sahipleri de dâhil olmak üzere tüm tabakaların ihtiyaçlarına ve fikri gereksinimlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: ‘Genç kuşağa özel bir önem verilmelidir çünkü ülkenin geleceği bu kuşağa aittir ve geleceği şüpheden arınmış bir zihin inşa etmelidir.’

İmam Hamanei, gençlerin pratik olarak ibadetlere bağlılığının ve günahtan kaçınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu alanda camilerin ve heyetlerin rolünün etkin olduğunu söyledi.

İslam İnkılabı Rehebri, bu konuda cami ve mescitlerin abat edilmesi ve canlandırılması gerektiğini belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘Camiler sadece namaz vakitlerinde açık kalmamalıdır, camiler insanların sürekli olarak gelip gittiği kalıcı bir yer olmalıdır.’

 

İmam Hamanei, geçmişte sinemacılarla yaptığı görüşmelerinden birine değinerek şunları söyledi: ‘Bazen bazı kesimlerden çok şey bekliyoruz ancak onlara gerekli bilgi ve fikri gereksinimleri sağlayamadık.’

İslam İnkılabı Rehberi bu görüşmede yaptığı konuşmada son olarak, dini tebliğin niceliksel olarak genişletilmesi ve niteliksel ve bilimsel olarak teşvik edilmesi için büyük bir ilmi havza teşkilatının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

İmam Hamanei bu merkez için, güncel ve yenilikçi tebliğ malzemelerinin hazırlanması ve üretilmesi, gelişmiş ve etkili tebliğ yöntemlerinin oluşturulması ve kelimenin tam anlamıyla etkili bir eğitim olmak üzere üç görev belirledi.’Add new comment