İmam Hamanei'den Hac Mesajı (Tam Metin)

Tue, 27/06/2023 - 20:21

İmam Hamanei, her yıl olduğu gibi bu yıl da yayınladığı 'Hac Mesajı'nda ​​İslam aleminin karşı karşıya olduğu en önemli meselelere dikkat çekti.

Welayet News  - İşte Rehber'in bu yılki Hac mesajında ​​dile getirilen kilit noktalar:

Kabe – Müslümanların odak noktası

Kutsal Mekke şehrinde Mescid-i Haram'ın merkezinde yer alan ve siyah örtülü kübik bir yapı olan Kabe, "tüm Müslümanların odak noktası ve ana ilgi odağıdır."

Yıllık hac ziyareti ve onunla ilgili ritüeller, "insan toplumunu yükseltmeye ve tüm insanların sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye hizmet edebilecek" "İslam dünyasının kapsamlı çeşitliliğinin" bir göstergesidir.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanı kendine çeken yıllık Hac ziyareti, "bugün insanlığın hayati bir ihtiyacı" olan "tüm insanlığı manevi ve ahlaki yükselişle kutsayabilir".

Hac – Kibirli güçlere karşı silah

Yıllık Hac ziyareti, esasen "insanlığın - bugün ve gelecekte - ahlaki yozlaşmasını" tetiklemek için tasarlanmış olan "küstah güçlerin ve Siyonizmin tüm oyunlarını ortadan kaldırabilir ve etkisiz hale getirebilir".

Bu muhteşem yıllık Hac ziyaretinin evrensel etkisini sağlamanın gerekli koşulu, Müslümanların “Haccın hayat veren mesajını hakkıyla dinlemeleri ve onu uygulamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları”dır.

Hac mesajı – Fikri ve pratik birlik

Bu aydınlatıcı Hac mesajının iki ana temeli "birlik" ve "maneviyat" ile ilgilidir.

İki ideal olan birlik (vahdet) ve maneviyat, “İslâm âleminin maddî ve manevî ilerlemesini” garanti altına almakta ve dünyanın geri kalanını aydınlatmaktadır.

Vahdet, özünde “fikren ve fiilen birbirine bağlı olmak” anlamına gelir ve bu da “kalplerin, düşüncelerin ve yönelimlerin birbirine yaklaşması” anlamına gelir.

Birlik olmak aynı zamanda "ilmde ve tecrübede birliktelik", "İslam ülkeleri arasında ekonomik bağa sahip olmak", "Müslüman devletler arasında güven ve işbirliğinin varlığı", "ortak, kesin düşmanlara karşı birlikte hareket etmek" demektir.

Hac mesajı – Bölücü komploları yenmek

Birlik, aynı zamanda, “düşmanın tasarladığı komplolar, İslam dünyasının mezheplerini, milletlerini, ırklarını, dillerini ve farklı kültürlerini birbirine düşüremez” anlamına gelir.

Aynı zamanda Müslüman milletlerin “birbirlerini düşmanın kışkırtıcı tarifleriyle değil, iletişim, diyalog ve etkileşim yoluyla tanımaları” ve “birbirlerinin potansiyel ve kapasitelerinin farkında olmaları ve bunlardan yararlanma planları yapmaları” anlamına da gelmektedir.

Birlik olmak aynı zamanda “İslâm âleminin ilim adamları ve üniversitelerinin kol kola çalışması, İslâm mekteplerinin âlimlerinin birbirlerine iyi niyetle, hoşgörü ve hakkaniyetle bakmaları ve birbirlerinin sözlerine kulak vermeleri” için de bir vesiledir.

Aynı zamanda, ortaklıklar temelinde "tüm ülkelerdeki ve tüm mezheplerdeki entelektüel seçkinler" arasında daha fazla sinerji ve "bir arada yaşamayı ve kardeşliği teşvik etme" çağrısında bulunuyor.

Hac mesajı – Yeni dünya düzenine hazırlık

Birlik aynı zamanda "İslam ülkelerindeki siyasi ve kültürel liderlerin" "yeni dünya düzeni"nde hüküm sürecek duruma koordineli bir şekilde hazırlanmaları gerektiği anlamına gelir, çünkü Batı liderliğindeki tek kutuplu dünya düzeni Doğu liderliğindeki çok kutuplu dünya düzeninin önünü açmaktadır.

Bu liderlerin "fırsatlar ve tehditlerle" dolu "yeni küresel deneyimde İslam ümmeti için uygun yeri kendi elleriyle ve kendi iradeleriyle belirlemeleri" gerekiyor.

Ayrıca, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Asya'nın siyasi ve bölgesel mühendisliğinin Batılı hükümetlerin elindeki acı deneyiminin tekrarlanmasına izin vermemeliler."

Hac mesajı – Maneviyat ve etik

Bir diğer önemli husus da, “dini ahlakı ilerletmek” anlamına gelen maneviyattır.

Uzun süredir Batılı seçkinler tarafından desteklenen "ahlakı dinden eksiltme" büyüsü, bugün herkesin tanık olduğu "Batı'da ahlakın bu sınırsız çöküşüyle ​​sonuçlandı".

Maneviyat ve ahlak dersleri, Hac ritüellerinden “öğrenilmelidir” - “İhramda var olan basitlikten, aldatıcı ayrıcalıkların reddedilmesinden, yoksul ve muhtaçları beslemekten, cinsel temasın olmamasından, kısır konuşmalardan ve anlaşmazlıklardan, ümmetin tamamının tevhid ekseni etrafında tavaf edilmesinden, şeytanın reciminden (taşlanması), müşriklerden beraat edilmesinden.” 

Hac mesajı – Manevi deneyimden yararlanmak  

Hacıların, yıllık Hac ziyaretinin ve manevi deneyimin sağladığı “bu benzersiz farz eylemin sırları ve gizemleri üzerinde tefekkür etmek ve düşünüp sorgulamak ve hayatlarının geri kalanında bunu bir hüküm haline getirme” fırsatından yararlanmaları önemlidir.

Günümüzde “birlik ve ruhaniyet” geçmişte olduğundan daha fazla “kibirli güçlerin (müstekbirlerin) ve Siyonizm'in düşmanlığına ve sabotajlarına maruz kalmıştır.”

ABD ve diğer kibir merkezleri, "Müslümanların birliğine", "milletler, ülkeler ve İslami hükümetler arasındaki anlayışa" ve "bu ülkelerdeki genç neslin dindarlığına ve dine bağlılığına şiddetle karşıdır".

Saldırgan bir şekilde "Müslüman birliğine karşı çıkıyorlar ve ellerinden gelen her şekilde bunlarla savaşacaklar", dolayısıyla "ABD ve Siyonist rejimin bu şeytani planına karşı durmak" tüm (Müslüman) ulusların ve hükümetlerin görevidir. (intizar)Add new comment