İmam Hamanei Öğrencilerle Buluştu; Dünyanın Neresinde Her Konu Hakkında Referandum Yapılıyor?

Wed, 19/04/2023 - 10:04

İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei, Salı akşamı çeşitli öğrenci teşkilatlarının binden fazla üyesi ve aktivisti ile gerçekleştirdiği iki buçuk saatlik bir toplantıda, öğrencileri ve öğrenci faaliyetlerini ve taleplerini ülke için bir fırsat ve değer olarak nitelendirdi.

Welayet News  - İmam Hamanei, Ramazan ayını maneviyat ve ibadetin baharı olarak nitelendirerek şu ifadelerde bulundu: ‘Gençlik hayatın baharıdır. Bu nedenle ramazan gençler için ilkbaharda bahardır. Bu güzel ikili kutsal savunmada da vardı. Yani, tüm savaşçılar için uruc ve yükseliş zemini ve fırsatı mevcuttu. Ancak, savaşçı gençler gençlik fırsatı nedeniyle bu uruc ve yükseliş fırsatından en çok yararlananlar oldular ve o kadar yükseldiler ki, ömrünü irfan ve maneviyatla geçiren İmam Humeyni (r.a) bile onlara gıpta etti.

Öğrenci etkinlikleri, öğrenci toplumunu ve ülkeyi kutuplaştırmamalıdır

İmam Hamanei, öğrencilerin ve öğrenci gruplarının bilgi birikimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulayarak, şunları söyledi: ‘Bu durumda gencin kalbi sağlam, adımları sağlam, hareketi sürekli ve yorulmak bilmez olur. Bu nedenle, genç öğrenciler Kuran, Nehcü’l Belağa, Mutahhari, Beheşti ve Misbah gibi düşünürlerin kitaplarını kullanarak mârifet ilmi konuları üzerinde çalışmalı ve düşünmelidir.’

İmam Hamanei, adaleti ilmin temellerinden biri olarak nitelendirdi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Adaletin önemli bir örneği eşitsizliğin ortadan kaldırılmasıdır, ancak geniş adalet alanı akıl ve kalpten ve kişisel görüş ve yargılardan başlar ve uluslararası adalet için istikbarla mücadeleye kadar uzanır. Ne yazık ki, adalet peşinde olma sloganıyla hareket eden bazı kişiler, dünyanın zalimlerine karşı mücadeleyi adalet peşinde olma örneği olarak görmüyorlar.

Bahsettiğinizden on kat daha fazla kusur var. Ancak zuhuru beklemek, tüm zorlukların üstesinden gelinebileceği anlamına gelir.’

İmam Hamanei, bilginin başka bir temeli olarak özgürlük hakkında şunları söyledi: ‘İslam bakış açısıyla çerçeveden ve maddi taleplerden kurtuluş özgürlük kategorisinin en önemli parçasıdır ve ilerlemenin ve yücelmenin ve durgunluktan, taşlaşmadan, sinirlilikten, gericilikten, süper güçlerden, diktatörlerden ve diğer kısıtlamalardan kurtulmanın yolunu açar.’

 

İmam Hamanei, bir diğer önemli fikri ve dini dayanak olan “Kıyameti Beklemek” hakkında da şunları söyledi: ‘Zuhuru beklemek, yani tüm kusurların ve zorlukların çalışma, çaba ve tevekkül ile aşılabileceğine inanmaktır.’

Dayatılan savaşta herkes bize karşıydı ama biz kazandık

İmam Hamanei bu konuda şunları söyledi: ‘Allah, Kuran'da hakkın kazanacağını ve mazlumların zaferini kesin kanunu olarak belirtmiştir ve biz Allah’ın bu hak vaadini, inkılabın zaferinde ve dayatılan savaşta dünyanın tüm müstekbirleri ve İran düşmanlarıyla muzaffer mücadelede gördük.’

İmam Hamanei, öğrenci aktivistlerinden oluşan gruba yaptığı konuşmanın devamında, öğrenci faaliyetlerini tehdit olarak görenlere karşı olduğunu belirterek, şunları vurguladı: ‘Benim kesin kanaatim, öğrencinin faaliyetleri ve taleplerinin, ülke meselelerine karşı sorumluluk duygusunun, sorun çözme isteği ve tutkusunun, sosyal olaylarda ve siyasi olaylarda coşkulu varlığının bir fırsat ve değer olduğudur.’

Ülkede her konuda referandum yapılabilir mi?

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının bir başka bölümünde, öğrenci faaliyetlerinin afetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İmam Hamanei, öğrenci toplumundaki ve ülkedeki kutuplaşmaları, bilimsel ve pratik bir çözüm getirmeden sunulan gerçek dışı görüş ve talepleri öğrenci faaliyetlerinin afetleri arasında sıraladı ve öğrencilerden birinin sözlerine değinerek şunları söyledi: “"Hassasiyet olmasın diye ilk günden itibaren çeşitli konularda referandumlar yapmalıydık" yönündeki söylemlerin aksine, ülkenin her meselesi referanduma konu olamaz. Çünkü her referandum 6 ay boyunca tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Ayrıca dünyanın neresinde her konuda referandum yapıyorlar?

Düşmanın stratejisi bizi karamsarlığa düşürmektir

İslam İnkılabı Rehberi, aceleciliği, olumsuz noktalara odaklanıp parlak noktaları görmezden gelmeyi, sert yapılı olmayı, yerel sorunları ulusal sorun haline getirmeyi, görünmek amacıyla yapılan etkinlikleri ve sosyal medyada boğulmayı öğrenci faaliyetlerinin diğer afetleri olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Sosyal medya bir gerçektir. Ancak bazı insanlar, sosyal medyadan sel gibi gelen haberleri ve analizleri kabul ediyorlar. Oysa bu alanda ve sosyal medyada doğru haber ve analizleri yayınlamaya çalışmalıdırlar.’

 

İmam Hamanei’nin öğrencilere bir diğer tavsiyesi de hareketlerini geleceğe yönelik düzenlemeleriydi.

İslam İnkılabı Rehberi, bazı öğrencilerin “İdeal ve ileri görüşlü öğrenci olmanın görevi nedir” sorusuna ‘Önce, toplumunuzun teorisinde ve realitesinde bir dönüşüm yaratmak ve ardından dünyanın teorisinde ve realitesinde bir dönüşüm yaratmak” şeklinde yanıt verdi.

Kötü niyetli medya, ısrarla İran ulusunun dini inançlardan ve inkılabi duygulardan yüz çevirdiğini söylüyor

İmam Hamanei, bu yeteneğe sahip olmanın garip ve ulaşılmaz olmadığını belirterek şu ifadelerde bulundu: ‘Bugünün öğrencisi, yarının siyasi, ekonomik ve diplomatik yöneticisi, yarının filozofu ve araştırmacısı, yarının siyaset ve medya aktivisti ve yarının lideri, dehası ve etkili unsurudur. Bugün herkes dünyanın değiştiğini söylüyor, bu değişimi aralarında siz gençler ve mümin öğrencilerin de bulunduğu düşünen beyinler ve aktif insanlar yapacaktır.’

İslam İnkılabı Rehberi, sapkın insanlar tarafından olumsuz değişim yaratma ihtimaline değinerek, gençlere doğru yolda ilerlemelerini, dinî, ilmî, fikrî ve irfanî temellerini sağlamlaştırmalarını buyurdu ve şunları söyledi: ‘Bu konularda kendini daha çok geliştiren herkes yarın daha çok etkili olabilecektir.’

İmam Hamanei, “öğrenci” unvanını, bilgi arama, gençlik, hareketlilik, yenilikçilik ve yenilenme gibi unvanlarla, yolsuzluğa ve adaletsizliğe düşmanlık gibi insani duygularla birlikte adlandırdı ve şunları söyledi: ‘Bir öğrenci için en önemli şey, güçlendirmeniz gereken fikri bir temele sahip olmaktır. Bu güçlenme, diğer faaliyetleri kapatıp sadece düşünmeye ve çalışmaya odaklanmak anlamına gelmez, aksine aynı zamanda bir öğrenci olarak dini kaynaklarla, insanlarla, güvenilir ve derin düşünürlerle bağlantı kurmalısınız.

Hepimiz düşmanın planını ve stratejisini bilmek konusunda güncel olmalıyız. Bazıları, biz düşmanın adını anar anmaz, öfkeyle bizim zayıflıklarımızı inkâr etmeye çalıştığımızı ima ediyor. Zayıflıklar var ama biz anlasak da anlamasak da düşman para ve kaynak harcayarak sürekli olarak hak cephesine karşı çalışıyor ve İmam Ali’nin (a.s) tabiriyle, biz uyusak da düşman uyumaz.’

 

İslam İnkılabı Rehberi, düşmanın İran milletine yönelik mevcut stratejisini "kendine karşı karamsarlık” olarak nitelendirdi ve umutsuzluğun büyük ölçüde iç kaynaklı olduğu iddiasını reddederek, karamsarlık stratejisinin örneklerini verdi ve şunları söyledi: ‘Yüksek motivasyona sahip bir öğrenciyi sorumsuz bir öğretim görevlisi veya kişi umutsuzluğa düşürebilir ve ona “Bu sorunlara rağmen neden burada kalıp ders okuyorsun? Ülkeyi terk et ve git” diyebilir.

Elbette bu soruya, inanan, mücadele eden, bilgili ve zeki gencin cevabı net ve açıktır ve onlara şöyle der: “Evet sorunlar var ama çocuklarım ve hemşerilerim bu ülkede uzun yıllar yaşamak istiyor, ben de okuyup sorunları çözmek için mücadele ediyorum.”

İmam Hamanei, kötü niyetli yabancı medyanın ve onların bazı yerel medyadaki takipçilerinin İran ulusunu dini inançlardan ve inkılabi duygulardan uzaklaştırma konusunda ısrar etmesini bir başka karamsarlık örneği olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Düşman bu imalarda bulunmasına rağmen, bu yılki Kadir Gecesi merasimleri geçen seneye göre daha coşkuluydu ve daha çok genç katılım ve gözyaşı vardı, Kudüs Günü'ndeki kalabalık geçen seneye göre daha yoğundu ve 22 Behmen'deki kalabalık iki kat daha fazlaydı ama düşmanlar ellerinden gelen olumsuz vesveseleri yapıyorlar.’

İmam Hamanei, çok sayıda girişimcinin varlığına ve binlerce bilgiye dayalı şirketin artan faaliyetlerine rağmen, "Ülkedeki birkaç yatırımcının veya girişimcinin ülkeden ayrılmasını", karamsarlığın ve insanları hayal kırıklığına uğratmanın bir başka örneği olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Düşmanın planı, bizi devletimiz ve öğrenci çevremiz hakkında karamsar hale getirmektir.

Ülkede eksikliklerimiz var ve benim yetkililerden eksikliklerin giderilmesi için beklentim ve talebim sizinkinden fazla ama Allah’a hamd olsun aynı zamanda ülkenin ilerlediğini de görüyoruz ve içinde daha önce olmayan yüz binlerce mümin, şevkli ve güzel düşünceli genç var.’

İmam Hamanei, konuşmasında ayrıca önemli bir gerçeğe dikkat çekti ve şunları söyledi: ‘İran gençliğinden düşmanlar nefret ediyor ve tüm gençlerimiz bu gerçeği bilmelidir.’

 

Ülkenin idealizme, umuda ve akılcılığa ihtiyacı var

İslam İnkılabı Rehberi, Amerika ve Avrupa'ya hâkim olan istikbar ve Siyonist kartellerin İranlı gençlerle olan nefretinin sebebini şöyle anlattı: ‘Onlar, İranlı yetkililere karşı çok kötüler ama İranlı gençliğe karşı daha da kötüler çünkü gençliğin varlığı, çalışması ve motivasyonu olmadan yetkililer hiçbir şey yapamaz ve inkılabın başından bugüne kadar, çeşitli cephelerde ve alanlarda büyük işlere imza atan bu gençlerdi.’

İmam Hamanei, ülke yetkililerine gençlere teveccüh etmelerini ve onlardan yararlanmalarını tavsiye etti ve şunları söyledi: ‘Elbette birçok gençten yararlandılar ama daha fazlasından yararlanmaları gerekiyor.’

İslam İnkılabı Rehberi, idari, askeri ve ilmî alanlarda parıldayan ve şehit düşen genç müminlere değindi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Bu nurlu yol aynı şekilde devam ediyor ve sizin döneminizdeki, Şehit Huceci, Sadrzade, Aliverdi, Acemiyan ve bugün sorumluluk bilinci taşıyan İranlı gençler, ülkenin hareket motoru ve itici gücüdür.’

İmam Hamanei gençlere hitaben şunları söyledi: ‘İnkılap ve İslam'ın aydınlık yolunu ciddiyetle ve idealizmle, umutla ve akılcılıkla takip edin.’

İslam İnkılabı Rehberi, idealizmi ve ileri görüşlülüğe önem vermeyi hareket ettiren motor olarak ve umudu bu motorun yakıtı olarak ve akılcılığı da bu hareket motorunun direksiyonuna benzetti ve konuşmasının son bölümünde şu ifadelerde bulundu: ‘Üniversite bölümünde şu anda gerçekten kapsamlı bir ilmi harita eksikliği var.’

İmam Hamanei, Eğitim Bakanına ülkenin ihtiyacına göre bilimsel alanların hassas bir şekilde seçilmesini ve bu alanlara öğrenci alınmasını vurguladı ve şunları söyledi: ‘İran'da bazı bilim dallarına ihtiyaç yok ve onlar için iş yok, bu yüzden ihtiyaca göre hareket etmek zorundayız.

Benim özelleştirmeden beklentim gerçekleşmedi ama güzel şeyler yapıldı

İslam İnkılabı Rehberi, görüş ve taleplerini dile getiren öğrencilerin derin, güzel ve ustaca yazılmış sözlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: Elbette belirtilen bazı şeylere katılmıyorum ama anlatım kalitesi ve içerik düzeni son derece sevindirici olup, program ve bütçe teşkilatının gündeme getirilen tüm hususları inceleyip ele alması gerekmektedir.’

 

Devlet başkanlarının ekonomik toplantısı kalıcı değil

İmam Hamanei, öğrenciler tarafından dile getirilen bazı noktalara değinerek şunları söyledi: ‘Özelleştirme ilkesi ve 44. ilkenin yürütme politikaları düşünülmüş, mantıklı ve doğrudur; Çünkü devlet her işi yönetemez. Elbette beklentilerimiz karşılanmadı ama özelleştirme alanında güzel şeyler yapıldı.

Üretim işletmelerinin sorunlarını çözmenin tek yolu “özelleştirme” idi

İslam İnkılabı Rehberi, öğrencilerden birinin Devlet Başkanları Yüksek Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısına yönelik eleştirisi hakkında şunları söyledi: ‘Bu toplantı kalıcı olmayıp, bütçe yapısının reformu da dâhil olmak üzere çeşitli hedefler için planlanmıştır, ancak şimdiye kadar hedeflere ulaşmada beklenen ilerleme kaydedilmemiştir. Ayrıca Devlet Başkanları Yüksek Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı, bakış açılarını yakınlaştırmanın ve sorunları çözmenin mantıklı bir yoludur.’

Öte yandan, bu toplantının başında kadın ve erkek öğrenci teşkilatlarından 8 temsilci, ülke ve üniversite konuları hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.Add new comment