Hz. Fatıma'nın (s.a) Viladeti ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü

Thu, 12/01/2023 - 22:03

Bugün alemlere Rahmet olan Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) biricik kızının viladet yıldönümüdür.

Welayet News - Hz. Fatıma (s.a) hicretten önce 8. yılda, 20 Cemadiüssani tarihinde dünyaya geldi. Vahiy evinde dünyaya gelen Hz. Fatıma (s.a) değerli babası ve İslam peygamberinin yanıbaşında, yüce insani derece ve fazilete ulaşmıştır.

Peygamber efendimizin sevgili kızı, Ehl-i beyt'in ilk imamı  Hz. Ali (a.s) ile evlenerek o hazretin samimi ve sefa dolu evinde, eşlik ve annelik görevini en iyi şekilde yerine getirerek, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve Hz. Zeyneb gibi yüce şahsiyetler yetiştirmiştir.

Hz. Fatıma (s.a) dünya kadınlarına örnek teşkil ettiğinden hadis ve rivayetlerde, dünya ve ahiret kadınlarının en üstünü olarak tanıtılmıştır. İran'da islam inkılabından sonra, o hazretin mübarek viladet yıldönümü, 'Dünya Kadınlar ve Anneler Günü' olarak kutlanmakta, aynı zamanda İslam İnkılabının kurucusu rahmetli imam Humeyni'nin de doğum gününe denk gelmektedir.

Kur'an ve Ehl-i Beyt Mektebi ve onun yayın organı olan Welayet News olarak Hz. Fatıma'nın (s.a) mübarek Viladeti ve Dünya Müslüman Kadınlar Günü münasebetiyle tüm insanlığa özellikle velayet aşıklarına tebrik arz ederiz.



Add new comment