İmam Hamanei: Son kargaşaların hedefi ülkenin zaaflarını gidermek değil, kuvvet noktalarını ortadan kaldırmaktı

Tue, 10/01/2023 - 19:39

İmam Hamanei, Kum halkına hitaben yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Ekonomik sorunumuz var, hiç şüphesiz halkın geçim sorunu var. Fakat çöp tenekelerini yakarak, sokaklara inip kargaşa çıkartarak ekonomik sorun çözülebilir mi?”

Welayet News  - İnkılap Lideri İmam Hamanei, Pazartesi günü, Kum halkının 9 Ocak 1978’deki tarihi ayaklanmasının yıl dönümünde, bu kentin farklı kesimlerini temsil eden vatandaşlarla görüştü. Görüşmede tarihin dönüştürücü gelişmelerini ders verici veya ilahi bir sünneti kendinde barındıran büyük deyimleri içeren gelişmeler olarak nitelendiren İnkılap Lideri, İran’ın İslam İnkılabı’nın zaferiyle birlikte Amerika'nın yağmacı ve kanlı pençesinden kurtuluşuna işaretle, şu ifadelere yer verdi: “Carter'ın 43 yıl önce İslam Cumhuriyeti'ni devirme emrinden sonra Amerikalılar bu amaca ulaşmak için, başta propaganda olmak üzere her yolu denediler. Ancak son kargaşlarda da anlaşıldığı üzere başarısız oldular ve şanlı İran milleti ve ülke yetkilileri, Allah'ın izniyle, büyük ve dönüştürücü işlere himmet ederek zaafları gidermeye, hedef ve taleplerin gerçekleşmesine daha fazla ivme kazandırmaya devam ediyorlar.”

İmam Hamanei, 9 Ocak 1978'da Kum'da yaşanan büyük hadiseden ders çıkarılması ve bu hadisenin canlı tutulması gerektiğini ifade ederek, “Ülkenin dört bir yanında Kum'un dindar ve devrimci halkının bayraktarlığı ile başlayan dev hareket, dikta rejimini devirmeyi, İran'ı Batı'nın sindirim sisteminden çıkarmayı, ülkenin tarihi ve İslami kimliğini yeniden tesis etmeyi amaçlıyordu. Çünkü Pehlevi döneminin İran’ı Amerikalıların sapkın kültürü ve siyasi-askeri tahakkümünün ayakları altında ezilmişti” dedi.

Eyyamullah’ı ve tarihi hadiseleri gizlemeyi veya silikleştirmeyi batıl akımın bir stratejisi olarak değerlendiren İnkılap Lideri, “İnsanları Allah'ın günlerini ve büyük olayları hatırlamaya çağıran Kuran'ın aksine batıl akım, bu tip günlerin ışık saçmasını ve doğru yola hidayet etmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Şehit Süleymani’nin, Şehit Hüceci’nin naaşlarının toprağa verildiği günleri veya Kum halkının kıyam ettiği 9 Ocak gibi günleri görünmez kılma veya silikleştirmeye çalışmaları, bu çabanın örnekleridir” şeklinde konuştu.

7 Ocak 1978'de Pehlevi sarayından çıkan emriyle İmam Humeyni'ye karşı iğrenç ve aşağılayıcı bir makalenin yayınlanması ile aynı gün içinde sadık ve samimi Kum halkının hızlı tepkisine atıfta bulunan İmam Hamanei, “Bu hareket, 8 Ocak'ta devam etti ve 9 Ocak'ta kapsamlı bir ayaklanmaya dönüştü ve gururlu Kum halkı, devrimin ilk bayrağını dalgalandırarak ülkede parlak bir yol açtı” dedi.

Görevi hemen hissetme, acımasız ve hunhar rejime karşı risk alma, zamanında ve tereddüt etmeden hareket etme özelliklerini Kum halkının 9 Ocak ayaklanmasının başlıca vasıfları olarak sayan İmam Hamanei, bu vasıflara sahip her hareketin belirlenen hedeflere mutlaka ulaşacağını vurguladı.

Kutsal müdafaayı milletin sorumluluk bilincinin, zamanında harekete geçip can pahasına risk almanın parlak bir örneği olarak nitelendiren İnkılap Lideri, şöyle dedi: “Çılgın Saddam Amerika, Sovyetler Birliği, NATO ve gerici ülkelerin desteğini alarak, geniş imkanlarla İran’ı bölme amacıyla saldırıya geçti. Ancak İran bu hizipler savaşında galip geldi ve onlar hiçbir halt yapamadılar, ülkenin bir karış toprağını bile koparamadılar.” 

İmam Hamanei, tağut rejiminin ABD'ye güvenmesini, İmam Humeyni'ye karşı hakaret içerikli bir makale yayınlama aptallığına ve cüretkarlığına düşmesinin nedeni olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: “9 Ocak'tan birkaç gün önce Carter, Tahran'da sarhoş bir halde İran'ı istikrar adası olarak adlandırdı, ancak bu destek sonuç vermedi. Çünkü Kuran'ın ifadesine göre, küfrün gücüne güvenmenin sonucu hezimetten başka bir şey değildir.”

Amerika'nın Pehlevi rejimi üzerindeki büyük etkisine değinen İnkılap Lideri, halkın tağuta karşı mücadelesini gerçekte Amerika'ya karşı yapılan bir mücadele olarak nitelendirdi ve devamla şöyle dedi: “İmam Humeyni’nin 1965'te sürgüne gönderilmesinin sebebi, Amerikalılara İran'da her türlü suça karşı dokunulmazlık sağlayan kapitülasyon kanununu protesto etmesi ve halkın Amerikan etkisine karşı ayaklanarak İran'ı kurtarmasıydı. Bu da Amerika'nın İran milletine düşmanlığının temeli oldu.” 

Kum halkının 9 Ocak ayaklanmasının bir diğer önemli noktasının da İslami hareket yolunda  çok iddialı ve köksüz kişilerin etkisinin engellenmesi olduğunu belirten İmam Hamanei,  “Meşrutiyet döneminde aykırı kişilerin etkisi hareketin İngiliz elçiliğine doğru kaymasına neden olurken, İslam devriminde makul dini şahsiyetlerin meydanlardaki belirgin varlığı, farklı şehirlerdeki alimlerin sancaktarlığı ve halkın harekete katılımını sağlamları neticesinde komünistler ve diğer muhalif gruplar da dahil herkes, büyük kitlesel hareket karşısında, Büyük İmam’ın Necef’ten yükselen ve dünyayı sarsan kükreyişleri karşında sinmişti.    Ve biz hala İmam’ı ve o şahsiyetin azametini hakkıyla tanımış değiliz” diye anımsattı.

Devrimin zaferini ve İran'ı ABD'nin köklü sultasından kurtarmayı İslami sistemle düşmanlığın ana nedeni olarak değerlendiren İmam Hamanei, saygın bir Amerikan merkezinden, devrimin zaferinden sadece 10 ay sonra, o zamanki Başkan Carter'ın İslam Cumhuriyeti'ni devirme emriyle ilgili gizli bir belgenin yayınlanmasına atıfta bulunarak, “Bu belgeye göre Carter, CIA'e İslam Cumhuriyeti'ni devirme emri veriyor ve devirmek için bahsettiği ilk strateji de propaganda araçlarını kullanma stratejisidir” dedi.

Tehdit, yaptırım, casusluk, sızma, azami baskı, İran karşıtı ittifaklar oluşturma, İran karşıtlığı, İslam karşıtlığı ve Şii karşıtlığı gibi bir dizi önlemle İslam sistemini vurma girişimini Amerikalıların 43 yıl boyunca kesintisiz devam girişimi olarak nitelendiren İmam Hamanei, “Bütün bu girişimlerin başında, propaganda araçlarıyla İslam Cumhuriyeti'ne darbe vurmanın yer aldığını” söyledi. 

İmam Hamanei, devamla şöyle dedi: “Elbette düşmanın uğursuz emellerini gerçekleştirmede başarılı olamadığı açıktır ve bugünkü İslam Cumhuriyeti, içerdeki ve hatta bölgedeki sağlam kökleriyle ilk günkü ile kıyaslanamaz ama o işler ülkeye darbe vurdu ve bulunduğumuz mevcut noktanın daha ilerisinde olabilirdik.”

Devrim Lideri, ülkenin gücü ve enerjisini dayatılan sekiz yıllık savaşa odaklamanın ve aynı zamanda baskı ve yaptırımlarla başa çıkmanın ülkenin ilerlemesinin yavaşlamasına neden olduğunu belirterek, “Bu güç ve enerji tamamen ülkenin inşasına, ilermesine ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına harcanabilirdi” hatırlatmasında bulundu.

Çatışmaların yol açtığı yavaşlığın telafisi ve ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu ifade eden İnkılap Lideri, “Daha fazla çalışma, inanç ve inançla, yorulmadan ve gece gündüz çalışarak tüm sektörlerdeki zaafları giderebiliriz. Nitekim bilim, savunma ve bazı üretim alanlarında güzel işler yapılmıştır” diye kaydetti.

 İmam Hamanei konuşmasının bir başka bölümünde son isyanları planlayanların amacını tahlil ederek şöyle dedi: “Bu olaylarda dış düşmanın eli apaçık ortadadır ve dış düşmanın dehaletinden söz eder etmez bazı kimselerin bunu inkara kalkışması ve ‘bu olaylar sizin suçunuzdur’ demesi doğru değildir."

Son olaylarda Amerikalılar ve Avrupalıların oynadığı apaçık ve göz ardı edilmez role değinen İnkılap Lideri, “Bu kargaşalarda düşmanın kullandığı en önemli aracın sanal ortam ve Garbi/Batı, Arabi ve İbrani medya organları aracılığıyla propaganda ve ayartma olduğunu” anımsattı.

İslam İnkılabı Rehberi, sözlerine devamla şöyle dedi: “Bazıları, isyanlarda bulunanları ülkenin idari ve ekonomik zafiyetlerine karşı çıkan kimseler olarak göstermeye çalıştı. Oysa tam aksine, onların amaçları zaafları gidermek değil, ülkenin kuvvet noktalarını ve güçlü yönlerini yok etmekti.”

Bu konuyu açıklarken, ülke güvenliğinin hedef alınması, eğitim ve bilim merkezlerinin kapatılarak bilimsel ilerlemenin durdurulması, yerli üretimin büyümesinin durdurulması, turizm gibi gelişme halinde olan bazı sektörlerin durma noktasına getirilmesi gibi güçlü noktaların hedef alındığına atıfta bulunan İnkılap Lideri, “Elbette ekonomik ve geçim sorunu olduğuna şüphe yok ama bu sorun çöp tenekeleri yakılarak, sokaklarda isyan çıkarılarak çözülebilir mi? Kuşkusuz bu eylemler ihanettir ve sorumlu kurumlar ihanetle ciddi ve adil bir şekilde ilgilenir” ifadelerini kullandı.

İmam Hamanei, konuşmasının son bölümünde iki konuya daha değindi. Birinci konu olarak,  ‘tebyin cihadı’nın altını yeniden çizerek, şöyle dedi: “Art niyetlilerin planlarının başında propaganda var, çaresi de gerçeklerin farklı dillerde, doğru ve yaratıcı bir şekilde anlatılarak açıklanmasıdır. Çünkü gençlerin zihnini etkileyen propaganda ayartmalarını ortadan kaldırmanın yolu cop değil, açıklama ve aydınlatmadır.”

 İkinci konu olarak büyük ve dönüştürücü işlerin yapılmasına vurgu yapan Ayetullah Hamanei, İslam İnkılabı’nın kendi başına büyük bir dönüşüm olduğunu ve ülkeyi zor günlerden geçirdiğini belirterek, “Yolun idamesinde de ekonomi, kültür, güvenlik ve bilim gibi çeşitli alanlarda büyük ve dönüştürücü çalışmalara ihtiyacımız var. Bu yaratıcı dönüşüm üniversitelerde ve diğer bölümlerde çalışkan gençler ve yetkilerle birlikte mümkündür” diye ekledi.

Çeviri: Mehmet Gönül

Welayet NewsAdd new comment