Taliban tek taraflı siyasetlerini devam ettirirse silahlı bir hareket ile karşı karşıya kalacaktır

Thu, 23/09/2021 - 18:39

Afganistan Şiileri olarak bilinen Hazaraların tanınmış isimlerinden ve siyasi aktivistlerinden biri " Taliban tek taraflı siyasetlerini devam ettirirse silahlı bir hareket ile karşı karşıya kalacaktır. " uyarısında bulundu.

Welayet News  - Hazara siyasi aktivist Muhammed Kerim Halili sözlerine şunları da ekledi: "  Taliban grubu  vaatlerine uymayıp da onları hayata geçirmezse  ve despotluktan vaz geçmezlerse  Hazaralar bu gruba karşı silahlı bir hareket başlatabilir. " 

Muhammed Kerim  Halili ayrıca şu açıklamada da bulundu: " Taliban'ın geçici kabinesi hiç de kapsayıcı değildir. Bu sürecin devam ettirilmesi ise  diğer etnik gruplar ve güçler için kabul edilemez bir durumdur. "

 Buna rağmen Taliban grubu  Salı günü  bir kaç geriye kalan bakanlığın da kayyımını ve yardımcılarını belirleyerek  geçici kabinesini tamamladı. 

 Afganistan siyasilerinin tanınmış isimlerinden Muhammed Kerim Halili'nin uyarıları ve Taliban siyasetinin tek taraflı siyasetlerinin devam etmesi ile  etnik gruplarının Afganistan'ın siyasi geleceğindeki  katılımını engellemesi hususundaki vurguları bu ülkedeki farklı halk grupları ve kesimlerinin  Taliban siyasetlerine ciddi bir şekilde karşı olduklarını gösteriyor. 

 Taliban grubu 15 Ağustos  günü Kabil'i tam olarak ele geçirmesinin ardından  Özbekler, Tacikler ve Hazaralardan oluşan tüm Afganistan etnik gruplarının bulunacağı kapsayıcı bir  hükümetin kurulacağı sözünü verdi. Ancak  kabine üyelerinin tanıtılmasının ardından  Taliban'ın vaatlerine bağlı kalmadığı ve  tüm kabine üyelerinin mutlak çoğunluğu oluşturacak bir şekilde tek bir etnik gruptan olduğu belirlendi.  

 

Bu koşullar altında   tüm Afganistanlı etnik gruplar Taliban'ın hüküm süreceği dönemde  hükümet ve millet kurma sürecinin dışında kalmaları yüzünden itiraz etmeye başlamışlardır. Ancak Taliban grubu şimdiye dek  bu itirazları görmezden gelmeye çalışmıştır. 

 Tabii Taliban grubu sözcüsünün  kabinenin geçici olduğuna dair  açıklamalarının  muhtemelen Taliban'ın iç itirazlar ve dış tepkilerden etkilenerek  Afganistan kabinesini belirlemede revize yapmaya hazırlandığını da göstermektedir. 

Taliban grubu, gelecek aylar içerisinde asıl kabine üyelerini  belirleyeceklerini söylemişlerdir.  Bu mesele ise  bu grubun  mevcut geçici kabine yapısını değiştirme olasılığını arttırmıştır.  Böylece belki de bazı hükümet yetkileri ve mevkilerinin etnik gruplara mensup kişilere ayrılabileceği de  muhtemel sayılabilir. 

Taliban grubunun geçmişteki tavırları  ve bu grubun son haftalardaki  siyasi kararları ve uygulanan girişimlerinden hareketle   Hazara etnik grubu tanınmış siyasi şahsiyeti Muhammed Kerim Halili,  Taliban'ın  gelecek hükümet çerçevesinde diğer etnik grupları silme ve devre dışı bırakma siyasetinin devam etmesi halinde  bu etnik grubun da silahlı hareketinin başlayacağı uyarısında bulundu. 

 

Taliban'ın  Afganistan'da tüm etnik grupların ve kesimlerin bulunacağı kapsayıcı hükümet kuracağına dair vaatlerinden  yola çıkarak   bu taahhüdün her hangi bir şekilde  yerine getirilmemesinin   tüm gruplar tarafından Taliban yönetimine yönelik ciddi itirazlara yol açacağına kesin gözüyle bakılmalıdır. 

 Taliban verdiği vaatlere esasen    Afganistan'ın siyasi geleceği alanında  totaliterliği bir kenara bıraktığını  ve savaş sonrası dönemde tüm etnik grupları  iktidarda pay sahibi yapacağını ve katılımlarını sağlayacağını ispatlamalıdır. 

  Halihazırda da  Taliban hükümetinin   resmi olarak tanınması  bu grup tarafından ciddi bir mesele haline geldiği bir sırada  bu grubun da  dünyada kabul gören demokrasi ilkelerine karşı tavırlarının   uluslararası toplum üyelerinin  bu grubu tanıyıp tanımamasında kilit bir rol oynayacağı  kesindir. Add new comment