İslam İnkılabı Rehberi’nin kültürle ilgili 10 talimatı

Tue, 06/07/2021 - 16:49

Kültür nedir? Toplum ve ülke için ne yapar? Öncelik sıralamasında kaçıncı sırada? Eğer bu soruların cevabını bilmiyorsak, kültür meselesine bir kez daha liderlik merceğinden bakalım.

Welayet Newsİslam İnkılabı Rehberi açısından en önemli iş nedir? Bazıları, “Genel kültürün islahı tüm işlerden daha önemlidir; zira bu iş, diğer bütün işlerin eksenidir” veya “Her şey kültüre bağlı. Kültür ekonominin, siyasetin haşiyesi ve uzantısı değil, ekonomi ve siyaset kültürün haşiyesi ve uzantısıdır” sözlerini duymamış ya da unutmuş olabilir. Kültür ekonomiden nasıl daha önemli olabilir? Güneşin delili yine güneştir ve mesele gayet açıktır; “Aziz kardeşlerim! Kültür ekonomiden de daha önemlidir? Neden? Çünkü kültür, soluduğumuz, teneffüs ettiğimiz hava demektir; siz isteseniz de istemeseniz de havayı solumak zorundasınız. Eğer bu hava temiz olursa, bedeninizde bir takım etkileri olur ve eğer kirli olursa başka türlü etkileri olur”. Kültürle ilgileniyorsak ve ne hakkında konuştuğumuzu, meselenin nerede olduğunu ve ufkun nerede olduğunu biliyorsak, çeşitli vesilelerle ifade edilen İnkılap Lideri’nin kültürle ilgili 10 emrini okuyun.  

1- Ülkenin kültürü karşısında ve genel kültürü konusunda şer’en ve kanunen sorumluyuz.

2- Hükümet ve yetkililer, toplum kültürünün genel akışına dikkat etmekle yükümlüdürler; nereye gidiyoruz, neler oluyor, bizi neler bekliyor diye bakıp görmeleri gerekir; herhangi bir rahatsızlık ve sıkıntı varsa, onları düzeltsinler.

3- Bir milleti geliştiren, onu aziz, güçlü, bilgili, teknolojik, yenilikçi ve küresel itibar sahibi kılan o milletin kültürüdür.

4- Kültür, işimizin temelidir. Aslında kültür, tüm dallarıyla, yani bilim ve edebiyat vb., herhangi bir toplumun bedeninin ruhudur.

5- Halkın kültüründe ve genel ahlakında her geçen gün bir değişimin, bir ilerlemenin gerçekleşmesi gerekir.

6- Kültür, insanların inançları, halkın imanı, alışkanlıkları, günlük yaşamlarında sürekli olarak uğraştıkları, hareket ve eylemlerinde insanlara ilham veren şeyler anlamına gelir. Kültür budur; onun için çok önemlidir. Örneğin, sosyal alanda, hukukun üstünlüğü - insanların kanuna saygı duyması - bir kültürdür, sosyal işbirliği bir kültürdür, aile kurma ve evlilik bir kültürdür, çocuk sayısı bir kültürdür. Bu konularda insanların bakışı ve yönelimleri doğru olursa toplumdaki yaşam bir türlü olacak ve Allah korusun eğer yanlış olursa yaşam başka türlü olacaktır. Ve bugün aileyi ve ailenin temelini yok eden, şehvetlerin önünü açan ülkelerin başına gelen belaya ve aynı akıbete uğrayacağız, Allah muhafaza. Bu yüzden düşmanların odak noktası başka herhangi bir yerden daha çok kültürdür. Neden? Çünkü kültür böylesine büyük bir etkiye sahip de ondan.

7- Yerli ürünlerin tüketiminin kelimenin tam anlamıyla gerçekleşmesini istiyorsak, yerli üretimin (tüketimi) kültürünün insanların zihninde oturması gerekir. İnsanların savurgan ve müsrif olmasını istemiyorsak bunun halkın inancı haline gelmesi gerekir; kültür budur.

8- Kültür dünyasında düğümü çözmeliyiz, gerçeği çözmeliyiz, zihnin düğümlerini açmalıyız. Ve bu açıklamanın, yani peygamberlerin yaptığı bu tebyin işinin yapılması gerekir; beyanda belagat ve fesahat da gereklidir.

9- Siyasi ve ekonomik bağımsızlıktan daha önemli olan “kültürel bağımsızlık”tır; yani bağımsızlık kültürüne, istiklale inanmak ve iman etmek demektir. Herhangi bir bağımlılıkla başa çıkmak önemlidir. Bu noktaya gelmiş bir milletin artık hiçbir sorunu yoktur.

10- Kültür konusunda ülkenin genel politikası, ulusal kültürün güçlü ve eksiksiz bir şekilde ele alınması, korunması ve ona bağlı kalınması olmalıdır.  

rasanews.ir

Çev.: Mehmet Gönül 

Welayet News Add new comment