Kur’an ayetleri ve Ehlibeyt (a.s) hadisleri ışığında nefsi eğitmenin engelleri (2)

Fri, 23/04/2021 - 13:28

Tahran İmam Humeyni (r.a) Medresesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüccetül İslam Adil Muhsini’nin  “Kur’an ayetleri ve Ehlibeyt (a.s) hadisleri ışığında nefsi eğitmenin engelleri” konulu beyanatını ilginize sunuyoruz.

Welayet News  - Nefis terbiyesi, arınma ve manevi seyr-i süluk yolunda bir takım afetlerle, reziletlerle karşı karşıya gelebiliriz. Ahlak ve irfan yolculuğuna çıkmak isteyen salik insanın bu afetleri, reziletleri bilmesi gerekir.

Peki, insan neden bu meselelerle, sorunlarla aşina olmalı? İki nedenle; birincisi, önünü almak için ve ikincisi tedavi etmek için. Önünü almaktan maksat şu; insan bu afetlerlerle, ziyanlarla karşılaşmaması için murakabe etmeli, dikkatli olmalı. Tedaviden maksat ise açıktır; yani insan bu afetlere düçar olursa kendini nasıl kurtacağını bilecek. Onun için afetleri silmeye, engelleri aşmaya yarayan şeylerle aşina olmalıdır.

Bir başlangıç noktasından bir maksada ulaşmak istediğimizde –ki burada muradımız kemalin, çiçeklenmenin zirvelerine ulaştırmayı istediğimiz insanın istidatlarıdır – bu mesirde inişler çıkışlar vardır. Maksada giden yolda derin bir uçurum olabilir, bu mesirin üzerinde bir kuyu veya bir bataklık olabilir. Bunları bilmeliyiz ki içine düşmeyelim veya eğer düşersek kendimizi bu sorunlarından, afetlerden kurtarma kabiliyetimiz olsun.

Esasen insanın ruhu tevhit eğilimli yaratılmıştır.[1] Ruhumuz fıtri olarak tevhide eğilimdir ve bu şekilde yaratılmıştır. Bütün reziletler, zararlı sıfatlar ariyetidir, iğretidir. Kendini terbiye etme yolunda reziletlere düçar olmamak için dikkatli olursak faziletleri, erdemleri çok kolay bir şekilde geliştirip nihai noktasına ve kemalin doruğuna erdirebiliriz.

Allahu Teala, Kuranı Kerim’de, iyilikleri kötülüklerden ayırma bilgisini ve iyiliklere eğilimi insana ilham ettiğini buyurmaktadır: “Ve nefsin vema sevvaha / Fe-elhemeha fucuraha ve takvaha”.[2] Nasıl ki hastalıkları, virüsleri ve mikropları bilmek gerekiyorsa bunları da bilmek gerekir. Virüsleri, hastalıkları ve tehlikeleri ne kadar çok iyi bilirsek onlara karşı kendimizi o kadar koruyabiliriz ve bu hastalıklara yakalandığımız zaman da onları nasıl tedavi edeceğimizi öğreniriz.

Nefis terbiyesi ve manevi seyr-i süluk yolunda bir dizi engeller vardır. Bu egellerin bazıları nazari/teorik ve bazıları da ameli engellerdir. Gaflet, hayalcilik ve örfi akıl en önemli teorik engellerin başında gelirken, hevescilik, günah ve dünyaperestlik ise en önemli ameli engellerin başında geliyor. İnşallah sonraki celselerde bunlara değineceğiz.

Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh

Çev.: Mehmet Gönül  - Welayet News 

Kaynak

1. Rum Suresi 30

2. Şems Suresi 7-8Add new comment