Sömürgecilere Direnen Suriye

Mon, 19/04/2021 - 22:00

20. yüzyılda 26 yıl boyunca Suriye halkı Fransa mandası altında ve sömürge olarak yönetiliyordu. 

Welayet News  - Fransız sömürgeciler 1920 yılında Suriye’yi işgal ettiler. Sömürgeciler Suriye’de bulundukları süre zarında Suriye kaynaklarını yağmaladılar ve Suriyeli çiftçilerin ürünlerini ve arsalarına el koydular.

Fakat Suriye halkı Fransız sömürgecilerin ülkelerini işgal ettikleri ilk günden itibaren onlarla mücadele ve direniş yolunu izlediler ve nihayet 17 Nisan 1964 tarihinde Fransız sömürgeciler Suriye halkının azim ve iradesine teslim olarak bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar. Suriye halkı da o tarihten beri her yıl 17 Nisan gününü iyd el-Cela veya bağımsızlık günü olarak kutluyor.

Bağımsızlık gününden 75 yıl geçmesine rağmen Suriye halkı hala mücadeleye devam ediyor. Fakat bu seferki mücadele sadece sömürgecilere karşı değil ve çeşitli boyutları vardır. Günümüzde sömürgeciler yine Suriye topraklarındalar ve bu sefer Amerika, Fransa’nın yerini almıştır. Amerikalılar Suriye’nin doğu bölgesinde sözde Demokratik Suriye Güçleri olarak bilinen terör grubu ile bu ülkenin kaynaklarını yağmalıyorlar.

Suriyeli milletvekili Nezal Menha bu konuda yaptığı açıklamada, “aslında günümüzdeki savaşın sömürgecilere karşı bağımsızlık savaşın devamı olduğunu, savaş araçları ve planlarının değiştiğini fakat düşmanın hala Suriye ve bölge ülkeleri için pusuda olduğunu, bu düşmanın sömürgeciler ve siyonist rejim olduğunu” söyledi.

Günümüzde Suriye halkı, sömürgecilere ilaveten terörist gruplarla da savaşmak zorundadır. Suriye halkı 2011 yılından itibaren dünyanın 80’den fazla ülkeden devşirilen ve bazı bölge ve bölge dışı güçler tarafından desteklenen teröristlerle savaşıyorlar. Teröristler Suriye hükümetini devirmek ve bu ülkeyi parçalamak hedefi ile 2011 yılından itibaren bu ülke ordusu ile savaşıyorlar. Fakat Suriye halkı direniş güçlerinin desteği ile teröristlerin planını hüsrana uğrattı ve Şam yönetimini korumakla birlikte ülkelerinin toprak bütünlüğünü de korudu.

Yaptırım ise Suriye halkının son 10 yılda savaştığı bir diğer muharebe alanıdır. Suriye’ye darbe vurmak için teröristlere destek veren sömürgeciler aynı zamanda yaptırım silahını da kullanıyorlar. Amerika yönetimi “Sezar” olarak bilinen yasa uyarınca Avrupalılar ile birlikte Suriye yönetimi ve halkına karşı çeşitli yaptırımları uygularken, diğer yandan da terörist gruplara destek veriyorlar. Aslında teröristler ve yaptırım, günümüz sömürgecilerin Suriye’de kullandıkları iki önemli savaş aracıdır. Fakat Suriye’de halkın azim, irade ve direnişe karşı büyük bir yenilgi alarak şimdiye kadar kendi hedeflerine ulaşamamışlardır.

Burada sorulması gereken soru, “Suriye halkının aradan 75 yıl geçmesine rağmen neden hala sömürgeciler ve onların destekçileri ile mücadele halinde olmasıdır.”

Bu sorunun cevabı, Suriye’nin sömürgecilere karşı kimliği ve jeopolitik konumundadır. Suriye, işgal edilen Filistin toprakları ile ortak sınırlara sahiptir ve batılı güçler ve en başta Amerika için siyonist rejime verilen destek başlıca önceliktir. Diğer yandan Suriye siyasi kimlik açısından direniş eksenine yakın ve batı ekseninden uzak bir aktördür. Buna dayanarak Suriye merkezi yönetiminin zayıflaması siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda olacaktır, üstelik küresel bazda da batı ve doğu güçleri arasındaki güç savaşının bir parçası olacaktır.

Buna dayanaraktan sömürgecilerle mücadele hala Suriye halkının hüviyetinin bir parçası olmaya devam ediyor.

Parstoday

Tags: 


Add new comment