İmam Mehdi (a.f) ’nin Kutlu Doğumu

Mon, 29/03/2021 - 13:04

Bugün hicri kameri 15 Şaban 1442, insanlığın kurtarısıcı olarak bilinen Şii Müslümanların 12. İmamı Hz. Mehdi’nin (a.f) kutlu doğum günüdür.

Welayet News  - Hz. Mehdi (a.f) zamanın karanlık bulutlarının ardından adeta parlayan bir güneş gibi doğacaktır. Beşeriyetin son kurtarıcısını rivayetlerde Hz. Musa’ya benzetmişlerdir. Firavun yandaşları Hz. Musa’nın doğumunu engellemek için gebe kadınlara saldırdı ve erkek bebekleri katlettiler. Abbasi halifeleri de İslam Peygamberi’nin (s.a.a) hanedanından birinin zuhur edeceğini ve onların hükümetini devireceğini duymuştu. Bu yüzden Abbasiler zalim iktidarlarını korumak için Hz. Mehdi’nin (a.f) veladetini engellemeye çalıştılar. Lakin yüce Allah’ın iradesi ile Samerra kentinin güvensiz ortamına karşın o hazret Abbasi hükümetinin adamlarının gözlerinden uzak bir şekilde dünyaya geldi. O gün hicri Kameri 255 yılının şaban ayının 15'iydi. Bu bebeğin doğması ile birlikte imam Hasan Asgeri’nin (a.s) evi sevinç ve nurla doldu.

Hz. Mehdi (a.f), ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (s.a.a) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimizden (s.a.a) aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi (a.f), çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa (a.s) ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegâne hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hâkim olmasına vesile olacaktır.

 

İmam Mehdi (a.f), insanlara rehberlik eden 11 masum İmam'ın görevi tamamlandıktan sonra halkın gözünden uzaklaşmıştır. O hazret, dünyanın sonunda insanlığı hidayet ve adalete çağırmak için Allah’ın gönderdiği son elçidir. Kurtarıcı olarak da bilinen Hz. Mehdi’nin belirgin özelliği adalettir. ‘Beşeriyetin kurtarıcısı’ da onun önemli unvanlarından biridir. İmam Mehdi (a.f), zuhur edecek ve zulme boğulan dünyayı adaletle dolduracak. O zulüm, cinayet ve ahlaksızlığı sona erdirmek için gelecek.

Hz. Mehdi'nin Yaşamı dört dönemden oluşmaktadır: 1’incisi doğumundan Gaybete Kadar, 2’incisi Küçük Gaybet (Küçük Gizlilik), 3’üncüs Büyük Gaybet (Büyük Gizlilik) 4'üncüsü ise Hükümet kurma dönemi.

Birinci dönmde Hz. Mehdi (a.f) doğumundan sonra saygıdeğer babası İmam Hasan Askeri'nin (a.s) vesayeti altında gizlice yaşamaya başladı. Hz. İmam Hasan Askari'nin (a.s) bu dönemde yaptığı en önemli işlerinden biri, İmam Mehdi’yi (a.f) Ehl-i Beyt taraftarlarına ve  büyüklerine tanıtmaktı.

 

İkinci dönemde İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Hicri Kameri 260 yılındaki şehadetinden sonra, küçük gaybet dönemi başladı ve 329 yılına kadar devam etti. Bu dönemde Hz. Mehdi (a.f) dört vekili ile halkın işlerini yürütmeyi sürdürdü.

Üçüncü dönem 329 yılında başladı ve Allah’ın en iyisini bilene kadar devam edecektir.

Dördüncü dönem ise İmam Mehdi zuhur ettikten sonra, İslam'ın kurallarına dayanan ve tüm dünyanın adalet ve eşitlikle dolduracak tek bir dünya hükümeti kuracaktır.

Kur'an ve Ehl-i Beyt Mektebi ve onun yayın organı Welayet News olarak bu mübarek günü bütün dünyaya özellike Ehli Beyt (a.s) ve velayet aşıklarına tebrik ediyoruz.



Add new comment