Vahdet haftası kutlu olsun

Thu, 29/10/2020 - 07:04

Bugün Hicri kameri 12 Rebiülevvel 1442, Miladi 29 Ekim 2020, bir rivayete göre Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) kutulu Veladet günü ve Vahdet haftasının başlangıcıdır.

Welayet News  - Ehli sünnet Müslümanları İslam peygamberinin (s.a.a)Kutlu  Veladetinin 12 Rebiülevvel olduğunu ve Şii Müslümanlar ise 17 Rebiülevvel gününü  olduğuna inanıyorlar.

İran İslam Cumhuriyetinin büyük kurucusu imam   Humeyni (r.a) bizzat İslam dünyasında vahdete büyük önem veren biri olarak bu konuyu İslam mezheplerinin yakınlaşması ve vahdetin oluşması için kullandı ve söz konusu iki tarih arasındaki günleri  Vahdet haftası olarak adlandırdı.

Vahdet haftası İslam dünyasında özellikle de kaotik bir dönemde olduğumuz bugünlerde İslam dünyasında dayanışma ve gönül birlikteliğinin  zaruretini daha detaylı olarak incelenmesi için uygun bir fırsattır.

Gerçi çeşitli İslam mezhepleri bazı ahkam da farklı düşüncelere sahipler fakat temel inançlarda örneğin Allah'ın vahdaniyeti, ilahi kitap, peygamber ve kıble konusunda görüş birliğinde bulunuyorlar.

Kur'an ve Ehl-i Beyt Mektebi ve onun yayın organı olan Welayet News olarak,  Resulullah'ın (s.a.a) veladeti ile bereketlenen Vahdet haftasının başında bu Kutlu veladeti tüm İslam dünyasına tebrik ediyoruz.Add new comment