Ayetullah Cevadi Amuli’den Fransa’ya ve diğer ülkelere uyarı

Pa, 06/09/2020 - 09:26

Ayetullah Cevadi Amuli, bir mesaj yayınlayarak Kuran’ı Kerim’e ve aziz İslam Peygamber’ine yapılan hakareti kınadı.

Welayet News - Ayetullah Cevadi Amuli’nin, Kuran’ı Kerim’e ve aziz İslam Peygamber’ine yönelik hakaretin ardından yayınlanan mesajının metni şöyle:

Dünyayı koruyan tek şey, akıldır. İslam dünyasının büyük alimlerinden merhum Küleyni’nin, değerli eseri Kafi’nin girişinde yazdığı beş, altı sayfalık bir önsöz bulunuyor. Küleyni’nin Kafi’deki önsözü, şu son satırla bitiyor: ....”İz kanel aklu huvel kutbul lezi aleyhil medaru ve bihi yuhteccu ve lehul sevabu ve aleyhil ikabu /....Zira akıl, eşyanın etrafında döndüğü, kendisiyle ihticacın gerçekleştiği, sevabın da ikabın da kendisine matuf olduğu  eksendir”. Dünyanın kültürel kutbu ve ekseninin akıl olduğunu söylüyor Küleyni. O, rivayetler üzerinde çok durdu, derin düşündü, araştırdı, irdeledi ve ciddi çalışmalar yaptıkça da vahyani aklaniyet üzerinde daha da derinleşti. Ona göre, dünyanın kültürel ekseni akıldır; Allah ve kulun ihticacı (delillendirmesi) akıl eksenlidir, sevap vermek ve ikap etmek akıl eksenlidir.

Bu akıl eğer olursa, yeryüzünün bütçesinin önemli bir bölümü insan katline ayrılmaz. Yirmi dört saat silah üretmek ile meşgul olan fabrikaları araştırın, dünyanın bütçesinin önemli bir kısmı ve başka yerden yeryüzüne gelen bütçenin önemli bir bölümü insan katline harcanıyor. Nedeni de insanın kendini Allah’ın yerinde görmesidir, hiçbir yerden yardım almamasıdır.

Bazılarının –mazallah- Paygember’in (aleyhi ve ala alihi efdal-u salavatil musallin) kutsal şahsiyetine veya Kuran’a hakaret ettiğini görüyorsunuz, ama bu ülkeler bilmelidir ki, bindikleri dalı kesiyorlar! Onlar (Peygamber ve Kuran) insanları akla yakınlaştırmak için, dolayısıyla da selamet ve barış içinde, akıl ve tevhid eksenli yaşasınlar diye gelmişlerdir. Aklını yitirmiş bir dünyadan birinci ve ikinci dünya savaşı veya vekalet savaşları çıkar, yirmi dört saat çalışan silah fabrikaları çıkar. Ya Peygamber’in kutsal şahsiyetine veya bütün yüksek maarifi aldığımız Kuran’ı Kerime’e dil uzatan bu dünya çıkar!

Fransa’ya ve benzer ülkelere nasihat ediyoruz ve kendilerini uyarıyoruz, kendi ülkelerinde Kuran’ı Kerim’in kutsiyetine, aziz İslam Peygamber’inin (s.a.a) kutsal makamına kimsenin hakaret etmesine izin vermesinler. Ülkelerin arasını bozmak isteyenler varsa başarılı olamayacaklar. Eğer cahil bir dost bunları yapıyorsa umuyoruz cahilliği bilginliğe dönüşsün ve söz konusu ülkelerin yetkilileri de bu sorunlarını akıllıca çözsünler ve hiçbir peygamberin, hiçbir semavi kitabın ve ilahi vahyin –Allah göstermesin – hakaretlerin hedefi olmasına müsaade etmesinler.   

Welayet News Yeni yorum ekle