Ayetullah Misbah Yezdi: İnsan ilahi iradeye güvenmeli

Per, 12/04/2018 - 14:43

İmam Humeyni (r.a) Enstitüsü Başkanı Ayetullah Misbah Yezdi, insanın ilahi iradeye itimad etmesi gerektiğini belirterek, “Eğer insan Allah’ın mukadder kıldığına, irade ettiğine razı olursa  ancak gerçek imana sahiptir” dedi.

Welayet News - İmam Humeyni (r.a) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi, Çarşamba gününkü ahlak dersinde, İslam’da ahlaki değer konusuna işaret ederek, “İslam açısından ahlaki değer, insanı mutlu kılan şeydir” dedi.

Ahlaki değerlerin birkaç kısma ayrıldığını söyleyen Ayetullah Misbah Yezdi, “Bazı ahlaki değerler yüce mertebelere ulaşılmasında doğrudan etkilidirler; diğer bazıları ise asli etken sayılmazlar ama yardımcı etkendirler. İnsanın gerçek saadeti, Allah Teala’ya yakınlaşmasıyla ancak gerçekleşir” diye ifade etti.

Kum İlim Havzası Müderrisler Camiası üyesi, Yüce Allah’ın ahlaki değerlerin temel eksenini teşkil ettiğini beyan ederek, İslam’da insanın saadetine neden olan ahlaki değerlerin temelinde Allah Teala’ya imanın bulunduğunu söyledi.

Ahlaki konular ve dini öğretiler üzerinde düşünmeye vurgu yapan Ayetullah Misbah Yezdi, devamla şöyle dedi: “İmanın bir takım mertebeleri vardır; bunlardan bazısı imanın minimum düzeyine karşılık gelirken bazısı da ilahi enbiya ve evliyaya aittir. Kimi rivayetlerde ise imanın hakikati ve kemaline işaret edilmiştir ki üzerinde düşünmek gerekir.

İslam Peygamberinden (s.a.a) rivayet edilen bir hadiste: ‘İman, sabır ve şükür diye iki kısımdan meydana gelir; hayatın güzel geçtiği anlarda mü’min şükretmeli ve bela geldiği zamanda ise sabretmelidir’ diye buyrulmuştur” .

Ayetullah Misbah Yezdi, son olarak: “İnsan kendine veya başkalarına değil, ilahi iradeye güvenmelidir. İnsan Allah’ın mukadder kıldığına ve irade ettiğine razı olursa ancak gerçekten iman etmiş olur; hadiste de buyrulduğu gibi bir insan gerçekten iman etmiş olacak ama mü’minlerin dertlerini, sorunlarını hissetmeyecek, onlarla hemhal olmayacak, bu olacak şey değildir” dedi.    

Welayet NewsYeni yorum ekle