Trump’ın Samiri Buzağı

Ct, 07/04/2018 - 22:17

Welayet News - Bölge ve Arap ülkelerinin servetlerini talan etme mekanızması hayali bir düşmandan üretilen korkuya dayınıyor ve bu mekanızmayla Arap ülkelerinin petrolü Amerika’nın servet birikimi ve silah sanayisinin gelişmesi için bir meta haline getiriliyor.

Bin Selman’ın Arabistan’da krallık görevini üstlenmek için Amerika’nın belirlediği seçenek olmadığını, Trump yönetimine verilen büyük rüşvetlerle bu alternatifin şekillendiğini, bu işteki arabuluculuk rölünün ise Trump’ın Yahudi damadı tarafından yerine getirildiğiden şüphe duyacak az kimse vardır. Amerikalıların Arabistan’ın durumuyla ilgili değerlendirmelerinde vardıkları sonuç, monarşik yapının kendi hayatını sürdümesi için bir güvencesinin bulunmadığı ve büyük değişimlere ihtiyaç duyduğu yönündeydi.

Diğer yandan, Arap ülkelerin petrolünü Amerikan servetinin biriktirilmesi ve silah sanayisinin gelişmesi için bir meta haline getirilerek Amerika’nın Batı Asya ve Ortadoğu’daki hegemonyasının yolunu açma doğrultusunda  bölge ve Arap ülkelerinin servetlerini talan etme mekanizması hayali bir düşmandan üretilen korkuya dayandırılıyor.

Amerika’nın stratejik-bölgesel öncelikleri arasında ise bölgesel direnişin güç denkleminden kaynaklı yok edici süreçten siyonist rejimi çıkarmak ve aldatıcı bir süreç başlatarak İran’ı siyonist düşman yerine koyup hedef haline getirmek gündemde bulunuyor. Ele verdiğimiz bu tablo ise siyonistler ve Trump yönetimi için cazip bir sonuç doğurmuştur.

Eğer Bin Selman bugün İngiliz Balfour gibi Siyonistlerin Filistin’de yaşamasını meşrulaştırıyorsa, Siyonistleri resmen tanıyorsa veya Bin Selman ve Suudi diplomasi ve medya organları İran aleyhinde yalan üretme ve düşmanlık yapma makinesi haline gelmişse ve bazen de İran’a karşı palavra atıyorsa veya mütecaviz Amerikan güçlerinin Suriye’de ve muhtemelen Irak’ta kalmaları için 9 milyar dolarlık maliyeti ödemeye hazırsa ve iskambil yarışmalarının açılımı için sarayın vehhabi şeyhlerini kulllanıyorsa, tüm bu cahilane davranışlar krallık koltuğuna oturmak ve Arabistan’da iktidarda kalmak içindir. Trump da bu samiri buzağı sağılmaya elverişli olduğu sürece, vehhabi terörizmi, dikatörlüğü ve fesadın sembolünü desteklemeyi öncelikli meselesi sayacağı ve siyonistlerin yaşadığı krize hizmet edecek şekilde kullanacağı yönünde söz vermiştir.

İktidarın el değiştirmesinin sürekli kanlı gerçekleştiği Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kabilevi düşünce tarzının hakimiyeti, bunun yanında Bin Selman’ın iktidarı ve politikalarıyla çatışan yeni potansiyellerin mevcuyeti, Trump’ın Bin Selman’a bağladığı serabımsı ümidini ortadan kaldıracak ve bu ineğin sütünü sonuna kadar sağamayacağına dair en iyi etken ve delildir.               

Welayet News     Yeni yorum ekle